Årsregnskab

Vi udarbejder følgende regnskaber og rapporter:

 • Udarbejdelse af årsrapporten, der offentliggøres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Udarbejdelsen sker naturligvis efter gældende regnskabsregler og god praksis på området
 • Udarbejdelse af specifikationer til årsrapporten, som viser detaljeret indhold samt udvikling af regnskabsposterne
 • Regnskabsanalyser
 • Udarbejdelse af perioderegnskaber
 • Regnskabsmæssige opgørelser ved omstrukturering, samt fusions- og spaltningsregnskaber
 • Regnskaber for andelsboligforeninger
 • Regnskaber for foreninger og fonde
 • Regnskaber for forældrekøbs ejendomme og lejligheder

Der er en mange krav og vejledninger, som skal overholdes i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskaber og rapporter.

Vi er din garanti for, at når vi har ydet dig assistance, så har vi været igennem diverse tjeklister, således du kan være sikker på, at dit årsregnskab opfylder lovkravene.

Hvilken erklæring på mit årsregnskab skal jeg vælge?

Når der skal vælges, hvilken erklæring du har brug for i forbindelse med dit årsregnskab, er det et spørgsmål om sikkerheden for, at de oplysninger, der står i årsregnskabet er korrekte. Nedenfor kan du læse om de 4 forskellige erklæringer.

 AssistanceReviewUdvidet gennemgangRevision
SikkerhedIngenBegrænsetYderligere (ift. Review)Høj
Indebærer– Erklæring
– Hjælp til at opstille årsregnskab
– Konklusion fra revisor
– Forståelse af virksomheden og dens omgivelser
– Vurdering af risiko og væsentlighed.
– Kontrol af væsentlige oplysninger ved f.eks.
○ Analyser
○ Forespørgsler
○ Andre handlinger, når relevant
– Kommunikation med ledelsen kan være mundtlig eller skriftlig, og danner udgangspunkt for reviewet.
– Negativ erklæring på, at det er retvisende.
– Konklusion fra revisor
– Samme handlinger som ved et review, og derudover:

– Engagementsforespørgsler til banker
– Indhente oplysninger fra personbog, tingbog og bilbog.
– Indhente advokatbreve
– Kontrollere virksomhedens indberetninger til SKAT
– Positiv erklæring på, at det er retvisende

– Konklusion fra revisor
– Forståelse af virksomheden og dens omgivelser
– Vurdering af risiko og væsentlighed.
– Kontrol af væsentlige oplysninger ved f.eks.
○ Vurdering
○ Efterprøvning
○ Fysisk kontrol
○ Observationer
○ Efterregning
○ Bekræftelser fra 3. mand
– Kommunikation med ledelsen i revisionsprotokol.
– Positiv erklæring på, at det er retvisende.

Sikkerhed:
– Ingen

Indebærer:
– Erklæring
– Hjælpe til at opstille årsregnskab

Sikkerhed:
– Begrænset

Indebærer:
– Konklusion fra revisor
– Forståelse af virksomheden og dens omgivelser
– Vurdering af risiko og væsentlighed.
– Kontrol af væsentlige oplysninger ved f.eks.
○ Analyser
○ Forespørgsler
○ Andre handlinger, når relevant
– Kommunikation med ledelsen kan være mundtlig eller skriftlig, og danner udgangspunkt for reviewet.
– Negativ erklæring på, at det er retvisende.

Sikkerhed:
– Yderligere (ift. Review)

Indebærer:
– Konklusion fra revisor
– Samme handlinger som ved et review, og derudover:

– Engagementsforespørgsler til banker
– Indhente oplysninger fra personbog, tingbog og bilbog.
– Indhente advokatbreve
– Kontrollere virksomhedens indberetninger til SKAT
– Positiv erklæring på, at det er retvisende

Sikkerhed:
– Høj

Indebærer:
– Konklusion fra revisor
– Forståelse af virksomheden og dens omgivelser
– Vurdering af risiko og væsentlighed.
– Kontrol af væsentlige oplysninger ved f.eks.
○ Vurdering
○ Efterprøvning
○ Fysisk kontrol
○ Observationer
○ Efterregning
○ Bekræftelser fra 3. mand
– Kommunikation med ledelsen i revisionsprotokol.
– Positiv erklæring på, at det er retvisende.​

Nogle virksomheder har revisionspligt, og skal dermed vælge revision:

 • Selskaber med begrænset ansvar (S.M.B.A. og A.M.B.A) – forbehold for undtagelser.
 • Anpartsselskaber (ApS) – forbehold for undtagelser.
 • Aktieselskaber (A/S)
 • Statslige virksomheder
 • Erhvervsdrivende fonde
 • Børsnoteret selskaber

Nogle virksomheder kan fravælge revision:

 • Enkeltmandsvirksomheder
 • Virksomheder, der kan opfylde følgende krav (Forholdene skal være gældende i to regnskabsår i træk):
  • Nettoomsætning på 8 mio. kr. eller derunder.
  • Balancesum på maks. 4 mio. kr.
  • Max. 12 fuldtidsansatte

Hvilken sikkerhed har du brug for?

Når du skal vælge, skal du overveje, hvad dine interessenter har af ønsker til sikkerheden. Det kan være: Bank, kreditvurderingsbureau, investorer, ejere/aktionærer, medarbejdere, kunder/leverandører, SKAT, rådgivere, andre myndigheder (f.eks. erhvervsstyrelsen) og andre virksomheder.

Hvis der ingen erklæring vælges, er det alene virksomheden, der bærer ansvaret for, at informationerne i årsregnskabet er udarbejdet jf. den gældende lovgivning.

Udvidet gennemgang eller revision?

Den udvidet gennemgang er påtænkt mindre virksomheder. Sikkerheden er større end review, men mindre end revision. Den største forskel er kontrollen af væsentlige oplysninger, som ikke bliver foretaget ved udvidet gennemgang. Revisoren skal dog foretage yderligere kontroller både ved review og udvidet gennemgang, hvis analyser og forespørgsler giver anledning til det.

Er du stadig i tvivl? Så er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os til en snak om, hvilken erklæring du skal vælge til lige nøjagtig din virksomhed og dens behov.