Biler

Kørselsgodtgørelse

Som selvstændig (indehaver af enkeltmandsvirksomhed):

Hvis du kører erhvervsmæssigt i din private bil, kan du få skattefri kørselsgodtgørelse. Virksomheden får stadig udgiften. 

Erhvervsmæssig kørsel er:

 • Kørsel mellem hjem og arbejdsplads i højst 60 dage inden for 12 måneder (60 dages-reglen).
 • Kørsel mellem arbejdspladser for samme arbejdsgiver i egen bil.
 • Kørsel inden for samme arbejdsplads i egen bil.
 

Satsen er

 • indtil 20.000 km:  kr. 3,79 pr. km.  2024
 • Over 20.000 km: kr. 2,23 pr. km. 2024
Som arbejdsgiver til medarbejdere: 

Hvis en medarbejder kører erhvervsmæssigt i din private bil, kan du få skattefri kørselsgodtgørelse, hvis arbejdsgiver vælger at udbetale kørselsgodtgørelse.

Erhvervsmæssig kørsel er:

 • Kørsel mellem hjem og arbejdsplads i højst 60 dage inden for 12 måneder (60 dages-reglen).
 • Kørsel mellem arbejdspladser for samme arbejdsgiver i egen bil.
 • Kørsel inden for samme arbejdsplads i egen bil.
 •  

Satsen er

 • indtil 20.000 km:  kr. 3,79 pr. km. 2024
 • Over 20.000 km: kr. 2,23 pr. km.  2024

Gulplade bil

En gulplade bil må kun bruges erhvervsmæssigt. Det er dog muligt at købe op til 20 dagsbeviser om året, som gør, at bilen må benyttes privat. 

Der er krav til CVR. nr. og virksomhedsnavn på selve bilen. Herudover skal bilen indrettes erhvervsmæssigt. 

Man må fratrække driftsomkostninger 100% fra. Herudover må der fradrages 100% moms af driftsomkostningerne og bilkøbet. 

Hvis virksomhedens adressen er den samme som privat adressen, skal man være opmærksom på, at bevisbyrden for at bilen kun bruges erhvervsmæssigt. Hertil vil kørebog være et stærkt argument.

Papegøjeplade bil

Bilen må benyttes både privat og erhvervsmæssigt. Man skal betale privatbenyttelsesafgift. Der må ikke være bagsæder i en papegøjeplade bil. Der er krav om kørebog. Det er kun muligt at fradrage de erhvervsmæssige udgifter i regnskabet. Der er ingen fradrag for bilkøbet.

Fri bil

Hvis der stilles en bil til rådighed for en medarbejder, skal medarbejderen beskattes.

Læs mere om fri bil her. 

Er du i tvivl om hvad er bedst kan betale sig?

Det kan være svært at gennemskue, hvilket valg der giver bedst mening økonomisk. Det afhænger af kørte km, og i øvrigt af virksomhedens type. Kontakt os gerne, hvis du ønsker rådgivning i forbindelse med valget vedr. kørsel i din virksomhed.