Sundhedspleje og momsfritagelse

Har du en virksomhed der udfører ”anden egentlig sundhedspleje” som f.eks. psykoterapi, fodpleje eller zoneterapi, så er du nok bekendt med at disse ydelser kan blive momsfritaget under visse betingelser.

For momsfritagelse, skal der være tale om, at der udføres behandling, og at ydelsen skal udføres som led i udøvelsen af lægegerning. Der vil være tale om en behandling i de tilfælde, hvor ydelsen har til formål at forebygge, diagnosticere, behandle og så vidt muligt helbrede sygdomme eller sundhedsmæssige uregelmæssigheder (anomalier).

Ydelsen vil blive anset for leveret som led i udøvelsen af lægegerning eller dertil knyttede erhverv, når udøveren opfylder uddannelseskravene.

Ved momsfritagelse kan du altså nyde den konkurrencefordel, det medfører, at kunderne ikke skal betale moms, hvilket kommer dine kunder til gode og dermed også din virksomhed.

Hvis du har flere ydelser eller produkter som er momspligtige, og har en momspligtig omsætning over 50.000 kr. skal din virksomhed altså stadig momsregistres. Dine momsfrie ydelser vil da stadig være momsfritaget.

Lønsumsafgift

Ved momsfritagelse, skal man til gengæld betale lønsumsafgift, hvis man overskrider registreringsgrænsen på 80.000 kr. For virksomheder i sundhedssektoren, lyder lønsumsafgiften på 4,12% af afgiftsgrundlaget. Afgiftsgrundlaget bliver beregnet ud fra den samlede udgift til løn, samt virksomhedens overskud. Lønsumsafgift opgøres hvert kvartal og ved årsangivelsen i virksomheder med ansatte. I virksomheder uden ansatte opgøres lønsumsafgiften en gang årligt. Læs mere her.

Eksempel:

En psykoterapeut har en lønsum på 350.000 kr. og et skattemæssigt overskud på 500.000 kr.

Lønsumsafgiften bliver beregnet af:

(350.000 kr. + 500.000 kr.) x 4,12% = 35.020 kr.

Er du i tvivl om momsfritagelse så ring og aftal et møde med Dorthe Kristiansen på telefon 86 52 12 11  eller send en mail til dk@skanrev.dk