Fri telefon

Hvis arbejdsgiver betaler for din telefon, og du må bruge telefonen privat, skal du beskattes. Du skal betale skat af 3.200 kr. årligt (2024).

Dette gælder også, hvis arbejdsgiver betaler for internet, og denne også bruges privat. 

Du skal betale skat af 3.200 kr., uanset om du både får betalt telefon- og internet udgifter. Beskatningen vil fremgå på lønseddel. Der skal  ikke indberettes noget til SKAT, da de får direkte besked via E-indkomst.

Hvis man er selvstændig, vil beskatningen fremgå af sin virksomheds skatteregnskab, og skulle indberettes til SKAT via sin årsopgørelse. 

Hvornår er der tale om fri telefon?

Når arbejdsgiver betaler for en mobil eller internet, hvor dette kan benyttes privat. Følgende omfattes af fri telefon:

  • En almindelige fastnettelefon
  • En mobiltelefon. 
  • Selve telefonapparatet, oprettelses-, abonnements- og forbrugsudgifter ved telefonen. 
  • Sædvanlige telefonserviceydelser, f.eks. telefonsvarerfunktion mm. der kan være en del af abbonnementet.4

Hvis telefonen udelukkende bruges som arbejdstelefon, skal medarbejder ikke beskattes. Man skal indgå en tro- og loveerklæring med arbejdsgiver om, at telefonen er en arbejdstelefon. 

Fri internet omfatter:

  • Adgang til og brug af internet via faste og trådløse forbindelser
  • Engangsudgiften til etablering af internetforbindelsen
  • Abonnementsudgifterne til internetadgangen.
 
 Du kan læse mere om det på SKATs hjemmeside.