Om Skanderborg Revision

Skanderborg Revision - SMV'ernes aktive sparringspartner

Skanderborg Revision tilbyder rådgivning og sparring til din virksomhed. Vi er et mindre revisionsfirma, men vi har gennem mange år opbygget et stort netværk af kompetente rådgivere, som vi anvender til at løse opgaver, hvor der er brug for ekspertbistand.
Vi kan derfor løse alle opgaver, som din virksomhed kunne have brug for.
Vore samarbejdspartnere er anerkendte advokater, konsulenter, konsulenthuse med specialister, som vi bruger til at sparre med, samt til at udføre opgaver i samarbejde med vore kunde.

Gennem vores revisorforening FSR – Danske revisorer får vi hele tiden opdateret vores viden om den nyeste lovgivning. Vi følger et efteruddannelsesprogram, hvor man obligatorisk skal opfylde kravene i revisorlovgivning for at kunne beholde sin autorisation til at underskrive på regnskaber.

Vi har i vort netværk nogle revisionsfirmaer, som vi samarbejder med. Disse firmaer benytter de samme værktøjer og programmer som os. Vi har en tæt relation bl.a. fra tidligere ansættelse. Dette gør at vi ikke er sårbare over for evt. langtidssygemeldinger, da vi kan trække på medarbejderne fra vore samarbejdspartnere. Vi har bl.a. et fællesskab omkring pensionsordninger, personaleforening og uddannelse af medarbejdere.

Så når du vælger os, som din revisor, får du et solidt firma, samt en tæt relation til din revisor. Du får også adgang til vores store KUFFERT med rigtig mange værktøjer og muligheder, som du kan gøre brug af.

Mød vores medarbejdere.

Vi kan hjælpe dig på følgende områder:

  • Rådgivning omkring opstart af virksomheder
  • Valg af selskabsform – A/S – APS – I/S – P/S – Personlig virksomhed
  • Skatterådgivning – generel rådgivning – hurtig svar på aktuelle spørgsmål
  • Assistance med skattesager (Sager rejst af SKAT, som skal behandles hos domstolene)
  • Stiftelse af selskaber, herunder ejeraftale og direktørkontrakter
  • Erhvervslejekontrakter og rådgivning vedr. huslejeregulering
  • Ansættelse og afskedigelse af medarbejdere
  • Generationsrådgivning
  • Rådgivning om skat vedr. udenlandske forhold
  • Rådgivning omkring dødsbobehandling