Om Skanderborg/Oksbøl Revision

Skanderborg/Oksbøl Revision - SMV'ernes aktive sparringspartner

Vi tilbyder rådgivning og sparring til din virksomhed. Vi er et mindre revisionsfirma, men vi har gennem mange år opbygget et stort netværk af kompetente rådgivere, som vi anvender til at løse opgaver, hvor der er brug for ekspertbistand.
Vi kan derfor løse alle opgaver, som din virksomhed kunne have brug for.
Vore samarbejdspartnere er anerkendte advokater, konsulenter, konsulenthuse med specialister, som vi bruger til at sparre med, samt til at udføre opgaver i samarbejde med vore kunde.

Gennem vores revisorforening FSR – Danske revisorer får vi hele tiden opdateret vores viden om den nyeste lovgivning. Vi følger et efteruddannelsesprogram, hvor man obligatorisk skal opfylde kravene i revisorlovgivning for at kunne beholde sin autorisation til at underskrive på regnskaber.

Vi har i vort netværk nogle revisionsfirmaer, som vi samarbejder med. Disse firmaer benytter de samme værktøjer og programmer som os. Vi har en tæt relation bl.a. fra tidligere ansættelse. Dette gør at vi ikke er sårbare over for evt. langtidssygemeldinger, da vi kan trække på medarbejderne fra vore samarbejdspartnere. Vi har bl.a. et fællesskab omkring pensionsordninger, personaleforening og uddannelse af medarbejdere.

Så når du vælger os, som din revisor, får du et solidt firma, samt en tæt relation til din revisor. Du får også adgang til vores store KUFFERT med rigtig mange værktøjer og muligheder, som du kan gøre brug af.

Mød vores medarbejdere.

Et kig i krystalkuglen – fremtidsplanerne hos Skanderborg Revision
Uddrag fra magasinet indsigt

Egentlig burde alle virksomhedsejere efter den erfarne revisors mening forberede et eventuelt generationsskifte i god tid.

”Når man når en alder omkring de 55 år, skal man kigge i bakspejlet og se på, hvad man har opnået. Derefter skal man kigge i krystalkuglen for at se, om man kan få øje på noget, man gerne vil i fremtiden. Alt for mange får ikke kigget bagud og fremad, og så kan det give udfordringer, da der skatteretsligt og selskabsretslig er ting, der skal forberedes for at få succes med et generationsskifte”, forklarer hun.

Dorthe Kristiansen er selv begyndt kun at møde ind på kontoret ugens første tre dage, og så arbejder hun hjemmefra torsdag og fredag.

”Man er først i mål med sit generationsskifte den dag, hvor virksomheden kan køre, uden at man møder ind hver dag fra kl. 8 til 16”, siger hun.

Emil Bjerre Sørensen har stadig fire års skolegang, før han kan kalde sig statsautoriseret revisor.

”Det er klart, at det er meget motiverende for mig at være medejer. Selv om jeg er ung, havde jeg ikke planer om, at jeg skulle ind og arbejde i store revisionsfirmaer, og jeg synes, det er en stor chance, Dorthe har givet mig”, siger han.

Ud over de nu to medejere har virksomheden yderligere to ansatte, samt skiftende praktikanter til at lave store og små virksomheders regnskaber.

”Man ser ofte at mindre revisionsfirmaer slutter sig til større, men de planer har vi ikke. Vi har i stedet oparbejdet et godt netværk af eksperter på en rækker områder, så vi kan løse alle opgaver her fra kontoret”, siger Dorthe Kristiansen.


Vi kan hjælpe dig på følgende områder:

  • Rådgivning omkring opstart af virksomheder
  • Valg af selskabsform – A/S – APS – I/S – P/S – Personlig virksomhed
  • Skatterådgivning – generel rådgivning – hurtig svar på aktuelle spørgsmål
  • Assistance med skattesager (Sager rejst af SKAT, som skal behandles hos domstolene)
  • Stiftelse af selskaber, herunder ejeraftale og direktørkontrakter
  • Erhvervslejekontrakter og rådgivning vedr. huslejeregulering
  • Ansættelse og afskedigelse af medarbejdere
  • Generationsrådgivning
  • Rådgivning om skat vedr. udenlandske forhold
  • Rådgivning omkring dødsbobehandling