Hvad er et gyldigt bilag?

For at kunne opnå både moms og skattefradrag, er der nogle krav til bilaget, som der skal være opfyldt. Hvis der ikke findes et gyldigt bilag, vil SKAT anfægte det, og nægte fradrag for omkostningen. 

Det er vigtigt at:

 • Fakturaen er stilet til virksomhedens navn. For selskaber er det også vigtigt, at der står ApS, A/S m.fl.
 • Fakturaen skal indeholde en beskrivelse af, hvad der er købt. 

SKAT godtager ikke

 • At forretningsforbindelser får én bon og deler udgiften mellem sig. 
 • Mobilepay “bilag”, ordrebekræftelser, billede af bankoverførsler mm. 

Bilaget skal indeholde:

 • Fakturadato
 • Fortløbende fakturanummer
 • Sælgers momsregisteringsnummer (CVR nummer/SE-nummer)
 • Sælgers navn og adressse
 • Købers navn og adresse
 • Mængden og arten af de leverede varer eller ydelser
 • Leveringsdato, hvis denne afviger fra fakturadatoen
 • Varens eller ydelsens pris uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed
 • Gældende momssats
 • Momsbeløb.