Afgifter

Momsfradrag ved afgifter

Hvis virksomheden er momsregistreret, kan man få momsfradrag for el-, gas- og vandafgifter, når disse bruges til visse formål. Der er forskellige satser for, hvor stor en del af afgifterne, der kan trækkes fra.

Bilagsvirksomheder kan fra den 1. januar 2023 få fradrag for elafgiften. Bilagsvirksomheder er en betegnelse for disse virksomheder: Advokater, Arkitekter, Bureauer, Landinspektører, Mæglere, Reklame og revisorer.

Det skal indberettes på momsindberetningen i deres pågældende felter. De skal indberettes i momsperiode afhængig af fakturadato.

Hvis du både bruger el og vand eller bare en af delene i forbindelse med momsfrit og momspligtigt salg skal du være opmærksom på det kun er muligt, at få fradrag for den del af el- og vandafgiften, der vedrører dit momspligtige salg.