Hvem er omfattet af den nye bogføringslov?

Alle erhvervsdrivende virksomheder er omfattet.

  • Selskaber
  • Personligt ejede virksomheder
  • Andelsboligforeninger
  • Ejerforeninger
  • Erhvervsaktiviteter i Danmark
 

Med andre ord, alle virksomheder, der overdrager varer eller ydelser, og modtager vederlag herfor.

 

Følgende er også omfattet men med færre krav

  • Afgifts- og skattepligtige, som ikke er omfattet af §1, stk. 1.
  • Tilskud fra staten, som kræver regnskabsoplysninger.