Forældrekøb

Har I en sund økonomi og et barn der skal til at studere, kan I meget vel være nogle af de forældre der overvejer et forældrekøb. I takt med at det er blevet svære at finde tag over hovedet i de større byer, er flere og flere forældre begyndt at benytte sig af forældrekøb for at give deres børn en tryg start på studielivet.

Den generelle holdning er at som udgangspunkt er forældrekøb en god ide, hvis man har en sund økonomi og gerne vil give sit barn den bedst mulige start på studielivet. Indtil videre kan man drage gode fordele af et forældrekøb, som topskatteyder, da man ved at bruge virksomhedsordningen kan ændre renteudgifterne fra at have en skattemæssigværdi på 30 – 32 procent til at få en fradragsværdi på cirka 55 procent.

Man skal dog være opmærksom på at der fra 2024 kan komme nye regler i spil. De nye offentlige ejendomsvurderinger forventes klar, samt et politisk udspil om at afskaffe muligheden for at sælge lejligheden videre til sit barn til 15 procent under den offentlige vurderingspris. Indtil videre afventer vi hvilken betydning de nye regler vil have af konsekvenser.

4 gode råd til forældrekøb

Vi har her samlet nogle gode råd i forbindelse med forældrekøb.


Undersøg, inden køb, om den valgte lejlighed må lejes ud.

I visse andelsforeninger må man ikke udleje lejligheder, hvilket er afgørende for om forældrekøb er muligt. Dette er også tilfældet i visse ejerforeninger, hvilket man skal være opmærksom på inden man underskriver en købsaftale.


Udlej lejligheden på almindelige markedsvilkår.

Man skal sætte huslejen for sit barn til hvad der vil svare til markedslejen, da man ellers kan blive udsat for at blive beskattet af differencen.


Træk driftsudgifterne til lejligheden fra i SKAT.

Du vil skulle betale indkomst skat af lejeindtægterne fra dit barn, men til gengæld kan du også trække driftsudgifter som vedligeholdelse, renteudgifter osv. fra.


Køb den rigtige lejlighed fra start.

Det er vigtigt at tænke over om lejligheden nu også opfylder potentielle krav der kunne opstå i fremtiden. Her kan det være essentielt at overveje om dit barn en dag kan have en kæreste boende eller om I selv vil flytte til storbyen på sigt og bruge lejligheden. Vores råd er at I gennemtænker scenarierne inden i skriver under på en købsaftale.

Når man skal tage stilling til hvordan forældrekøbet skal behandles bedst skattemæssigt, kan man blandt andet vælge mellem virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen. I den sammenhæng kan det være en god ide at kontakte en revisor, for at få den bedste mulige rådgivning. Du er altid velkommen til at kontakte os på dk@skanrev.dk eller tlf. 86 52 12 11 så står vi klar til at hjælpe jer videre.

Virksomhedsskatteordningen (VSO)

Virksomhedsskatteordningen er en meget anvendt ordning og kan sam­menlignes med de skattemæssige forhold, der anvendes i et selskab. VSO er dog kompliceret og stiller store administrative- og bogføringsmæssigekrav.

Med henblik på skatteplanlægning er denne ordning som regel den mest fordelagtige ordning, da man kan udjævne ens indkomst. Med VSO kan man fratrække virksomhedens renter i den personlige indkomst, hvilket giver en skattebesparelse på op til 56 %. 

Den anden helt store fordel ved VSO er, at personer, der anvender VSO, har mulighed for at opspare den del af overskuddet, der ikke hæves i virksomheden. Når man sparer op i virksomheden, skal man betale en foreløbig skat på 22 %. 

Beløbet indestår i virksomheden, indtil man enten har underskud i virk­som­heden, hvor underskuddet udlignes med opsparet overskud fra tidligere år, eller beløbet beskattes endeligt når der er hævet flere penge i virk­som­heden end årets overskud eller man ophører med virksomheden ved salg, lukning mv. Beskatningen kan således spredes over flere år.

Kapitalafkastordningen (KAO)

Kapitalafkastordning er en variant af virksomhedsskatteordningen, hvor man i mange tilfælde kan opnå de samme økonomiske fordele som ved VSO, men uden at have det samme administrative arbejde. 

Specielt forældrekøbte studielejligheder (eller andre udlejningsejendomme) kan kapitalafkastordningen faktisk tilmed være mere økonomisk fordelagtig end VSO.

Ved KAO beregner man et såkaldt kapitalafkast af virksomhedens aktiver (uden gæld). Dette kapitalafkast kan så fratrækkes den personlige indkomst, og i stedet tillægges kapitalindkomsten. 

Har man en lejlighed til 2 mio. kr. som man lejer ud, kan man ved en kapitalafkastsats på 2 % (som den er i indeværende år) altså flytte 40.000 kr. væk fra den personlige indkomst og over i kapitalindkomsten. Tricket heri er, at renteudgifterne på denne vis kan opnå en skatteværdi på op til 56%.

Ny lov pr. 1. januar 2021

Der er kommet en ny lov, der er trådt i kraft 1. januar 2021. 

Loven vil reducere skattefordelene ved at bruge virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen ifm. udlejning til børn og nærtstående.

Det påvirker rentefradraget for lejligheder fra op til ca. 56% til ca.33 %. Herudover har det ikke nogle direkte konsekvenser for opsparet overskud, hævninger og indskud.