Sygedagpenge

Som selvstændig får du sygedagpenge fra kommunen, hvis du er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom, eller fordi du er kommet til skade.
Man har ret til sygedagpenge efter to ugers sygdom.

Det er også muligt at tegne en sygedagpengeforsikring, hvilket giver en ret til at få sygedagpenge for de første to uger også, det er dog en betingelse at man har en indtægt i sin virksomhed.  

Fradrag for arbejdsskadeforsikring og sygedagpengeforsikring

Det er siden 2014 muligt for selvstændige erhvervsdrivende at få fradrag for præmieindbetalinger for frivilligt tegnede syge- og arbejdsskadeforsikringer.

Fradraget er et ligningsmæssigt fradrag, hvilket betyder, at det er et fradrag der gives i den skattepligtige indkomst.