Forhandlingsmøde med banken

Det er vigtigt at have tillid og et godt forhold til sin bank. I sidste ende kan det være penge værd, hvis du er forberedt og klædt godt på til mødet, derfor har vi nogle gode råd både inden, under og efter mødet. I det hele taget er det en god idé, at holde banken opdateret ift. din virksomheds økonomi – både de gode og dårlige opdateringer. På den lange bane kan det være nemmere at få yderligere kredit. En forhandling handler om at overbevise banken om, at den finansiering du har brug for, er nødvendig og vil bidrage positivt på bundlinjen.

Inden mødet med banken

For at opnå den bedste forhandling er det en god idé at gå til banken i god tid. Det er en fordel, hvis du er grundig med drifts- og likviditetsbudgetter, og dermed kender dit lånebehov.

Herudover kræver det en vis forberedelse. En god forberedelse indeholder konkrete tanker om, hvad du gerne vil opnå og mulige forhandlingsforløb. Herudover hvilke argumenter banken kunne komme med, og hvad dine modsvar måtte være dertil.

Gode råd:

 • Undersøg hvilke alternativer du har, hvis banken og dig ikke bliver enige. (f.eks. investorer)
 • Vær klar over, hvad du som minimum vil acceptere.
 • Husk nødvendig og relevant materiale. Banken lægger vægt på, at der er dokumentation for, at det går godt i virksomheden, og at der er lagt planer og budgetter for fremtiden.
 • Skriv nogle stikord ned, så du undgår at glemme vigtige pointer.
 • Rådfør dig evt. med os. Vi vil gerne klæde dig bedst muligt på med vores viden.
 • Få styr på dagsordenen evt. sammen med banken.
 • Udarbejd evt. en forretningsplan, som kan give banken et godt indblik i din virksomhed, fremtidsplaner og hvordan de skal lykkes. Her er det vigtigt at forholde sig realistisk og indvie banken i styrker og svagheder.

Under mødet

Det er vigtigt, at dit fokus ikke udelukkende er på rentesatsen på kassekreditten. Dit fokus bør være en totalbetragtning. Et godt samarbejde lægger fundament for, hvilke fordele du kan opnå f.eks. en lavere rente, mildere krav om sikkerhedsstillelse eller større lånevillighed.

Ydermere er det vigtigt, at du føler dig godt tilpas og har et godt overblik. Det kan derfor være en fordel at afholde mødet i din virksomhed. På den måde kan du samtidig vise virksomheden frem.

Vær åben overfor flere løsningsmodeller. Det er okay at have brug for tænkepauser undervejs. Selvom situationen kan virke presset, er det vigtigt, at du eksempelvis ikke underskriver noget uden at læse det grundigt igennem evt. med en rådgiver.

Når banken skal kreditvurdere dig ser de blandt andet på forretningsplan, tidligere regnskaber, drift-/likviditetsbudgetter, økonomiske nøgletal (særligt rentabilitet, likviditet og soliditet) og sikkerhedsstillelse.

Gode råd:

 • Vær ærlig.
 • Vær opmærksom på, om banken opfatter, hvad du mener, så der ikke opstår misforståelser.
 • Lyt aktivt.
 • Glem ikke dine egne krav og mål.
 • Vær imødekommende men ikke eftergivende.
 • Stop bankmedarbejderen, hvis du ikke kan følge med i evt. argumenter og beregninger.
 • Spørg ind hvis/når der er noget, som er uklart eller svært at forstå.

Efter mødet

Gode råd:

 • Få afklaret, hvad I har aftalt.
 • Bed om betænkningstid, hvis du har brug for det. Det er en god idé at spørge andre til råds.
 • Sørg for at jeres aftaler bliver skriftlige.
 • Hvis mødet er med en ny bank, er det en god idé at få et bindende tilbud skriftligt, hvor gebyrer og omkostninger er inkluderet.
 • I tilfælde af at banken ikke sender et referat, er det en god idé, hvis du sender en mail med din opfattelse af, hvad der er aftalt. Ved at gøre det skriftligt, kan misforståelser nemmere komme til livs.

Vi står til rådighed ved evt. spørgsmål. Vi vil som nævnt også gerne være med på sidelinjen, hvis du skulle have brug for det. Kontakt os.