Hvordan laver jeg en korrekt faktura?

Der findes en række regler, der skal overholdes ifm. fakturering.

Hvis salgsbeløbet er under 3.000 kr. er det tilstrækkeligt at overholde følgende krav (forenklet faktura):

 • Fakturadato
 • Fortløbende nummer (Identifikation af fakturaen).
 • Sælgers navn, adresse og CVR-nr.
 • Mængden og arten eller omfanget og arten af de leverede varer.
 • Momsgrundlaget, pris pr. enhed uden afgift, evt. prisnedslag samt bonus og rabatter (hvis disse ikke er indregnet i prisen).
 • Momsbeløbet.
 • Momssatsen

Ved fuld faktura er der yderligere krav:

 • Køberens navn og adresse
 • Datoen, hvorpå levering af varerne eller ydelserne foretages eller afsluttes, såfremt datoen er forskellig fra fakturadatoen.
 • Gældende momssats

Faktura skal udstedes, når leverancen er afsluttet eller umiddelbart efter. Her skelnes mellem, hvad der er almindeligt inden for branchen. Såfremt en del af en samlet leverance skal være betalt inden leverancen (Aconto eller ratebetaling), skal der udstedes en særskilt faktura.

Du skal altid påføre moms.

Hvis du i stedet for en faktura vælger at benytte et kasseapparat, skal du udlevere en bon til kunden.

Bonen skal indeholde:

 • Din virksomheds navn eller CVR-nr.
 • Udstedelsesdato
 • Leverancens art
 • Momsbeløbets størrelse

Risiko i tilfælde af fakturakravene ikke er overholdt

Kunden kan risikere at miste sit momsfradrag, hvis kravene ikke er opfyldt. Det gælder også i tilfælde, hvor der uretmæssigt er opkrævet moms. Dermed kan skattestyrelsen nægte virksomheden momsfradraget, også selvom momsen er betalt i god tro.

Uanset om man er sælger, kunde eller en intern handel (f.eks. koncernforbundne virksomheder) er det vigtigt, at sørge for overholdelse af fakturakrav for at sikre momsfradraget.

Fakturakrav ved salg til EU-kunder

Når du fakturerer en EU-kunde, skal kravene til fuld faktura være opfyldt. Herudover skal der være følgende opfyldt, når en EU-kunde skal betale moms (omvendt betalingspligt):

 • Landekode ved momsnummer (f.eks. DK+8-cifret CVR/SE nummer)
 • Kundens landekode og momsregistreringsnummer
 • Oplysning om at leverancen er omfattet omvendt betalingspligt. Det anbefales at benytte ”Reverse charge” ifm. Salg af ydelser og ”Zero-rated” ifm. Salg af varer.

Kreditnota

Der gælder samme krav til kreditnota som til faktura. Herudover skal der være en henvisning til den oprindelige faktura (fakturadato + fakturanummer).

Der skal udstedes kreditnota når:

 • Der returneres varer efter udstedelsen af fakturaen.
 • Der gives afslag i pris efter udstedelsen af fakturaen.

Sidder du inde med flere spørgsmål? Eller har du brug for revisor hjælp? Så er du naturligvis velkommen til at kontakte os.