Tidsoverblik

Den nye bogføringslov træder i kraft løbende over de næste år.

1. juli. 2022:
Følgende dele af den nye bogføringslov er allerede trådt i kraft (pr. d. 1. juli 2022). 

Det drejer sig om: 
–  Bogføringsbeskrivelser og beskrivelse om opbevaring af regnskabsmateriale.
–  Virksomheder skal lave afstemninger ved udløb af frister for lovpligtige indberetninger. Det gælder indberetning af skatter, moms, afgifter og årsrapport. Dette er for at sikre, at indberetningen af nævnte ting sker på et korrekt grundlag.
–  Nye forhøjet bødesatser ved overtrædelse af regler om bogføring og opbevaring af regnskabsmaterialet. 

1. januar 2023:
Erhvervsstyrelsen vil fastsætte regler og krav til selve bogføringssystemer fremadrettet (Dinero, Economic, C5, Uniconta m.fl).
Bogføringssystemerne skal overholde kravene 1. juli 2023

2024/2026:
Følgende krav gælder forskelligt for virksomheder afhængig af regnskabsklasse og omsætningsstørrelse.
Den 1. januar 2024 gælder følgende krav for klasse B.
Den 1. januar 2026 gælder følgende krav for klasse A med omsætning over 300.000 kr.

Det drejer sig om: 
– Der skal anvendes et digitalt bogføringssystem godkendt af Erhvervsstyrelsen. 
Bogføringen skal ske digitalt, og bilag skal opbevares digitalt. 
– Der skal foretages sikkerhedskopier af bogføring og bilag. Disse skal desuden opbevares på betryggende vis.
– Når kravet om digitalt bogføringssystem træder i kraft, skal virksomheden indberette navn og CVR nummer på bogføringssystemets udbyder.

Du kan her læse mere om DEN NYE BOGFØRINGLOV og se spørgsmål og svar på Erhvervsstyrelsen hjemmeside