Budgetter

Et budget giver et overblik over, hvilke indtægter og udgifter din virksomhed har. Budgettet er ikke fakta, men derimod en kvalificeret vurdering af virksomhedens indtægter og omkostninger.

Der findes 3 forskellige slags budgetter:

Etableringsbudget

Dette budget laver man for at få et overblik over de udgifter, der er forbundet med opstart af en virksomhed. Det er med andre ord de udgifter, du skal afholde, for at kunne få indtægter.

Det kan være udgifter til lokaler, produktionsudstyr, butiksinventar, kontorinventar, vareindkøb, bil, rådgivere, markedsføring og øvrige udgifter

Budgettet fortæller, hvor mange penge, du skal forvente at bruge til opstart. Det er meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvor mange penge det handler om.

Find en skabelon her som, du kan bruge eller hente inspiration til dit etableringsbudget

Likviditetsbudget

Ofte vil indtægterne være variable måned for måned, og dermed ikke altid passe med de udgifter, der er. Derfor laver man et likviditetsbudget. Et sådant budget kan være omfattende at lave pga. de mange beløb, der indgår. Vi hjælper dig gerne med at udarbejde det.

Et likviditetsbudget viser

  • Beløbet i banken d. 1 i måneden.
  • Beløbet, der løbende kommer ind i banken i måneden.
  • Beløbet, der løbende skal betales til andre i måneden.
  • Udregning hvorvidt der er penge på bankkontoen d. 30 i måneden eller ej.

Hvis det viser sig, at der er penge nok til at betale udgifterne, er alt, som det skal være. Er det modsatte gældende, kan problemerne løses ved:

  • Større indtjening
  • Kortere kredittid til kunder
  • Længere kredittid ved leverandør
  • Udskyde eller nedbringe udgifter
  • En større kassekredit

 

Find en skabelon her som, du kan bruge eller hente inspiration til dit likviditetsbudget.

Driftsbudget

Et driftsbudget giver et overblik over de løbende udgifter og indtægter, der er forbundet med at drive din virksomhed. Ofte laves dette månedsvis for et år af gangen.

Det kan indeholde følgende overskrifter:

Omsætning
Dette punkt omfatter det salg, du foretager dig. Beløbet er ekskl. Moms.

Variable omkostninger
Dette punkt indeholder de omkostninger, der kan variere måned for måned afhængigt af salget.

Faste omkostninger
Dette punkt indeholder de omkostninger, der ikke umiddelbart vil stige eller falde afhængig af salget. Derfor kan der godt være omkostninger, der er variable, som hører til under faste omkostninger. Kontorartikler er eksempelvis en fast omkostning, fordi udgiften ikke er direkte forbundet med salget, selvom beløbet kan variere.

Renter
Dette punkt indeholder renter af banklån, kassekredit og øvrige renter.

Afskrivninger
Dette punk indeholder større investeringer. F.eks. en bil, bygninger eller lign. Investering på under  32.000 kr. (2023) må straks afskrives.
Hold dig opdateret på skats hjemmeside, da beløbet ændrer sig år til år.
https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/afskrivningsloven

Budgettet giver et indblik i, hvordan det går for virksomheden. Det gør det muligt at sammenligne tallene med eksempelvis året før.

En virksomhed bør have et overskud, der som minimum kan dække de private udgifter. Herudover har en sund virksomhed også økonomisk råderum til at gennemføre nødvendige investeringer og kunne klare tider, hvor der er nedgang.

Find en skabelon her som, du kan bruge eller hente inspiration til dit driftsbudget

Det kan være meget svært at lave et retvisende budget. Vi hjælper derfor gerne. Ring og aftal et møde med Dorthe Kristiansen på telefon 86 52 12 11  eller send en mail til dk@skanrev.dk