Personalegoder

Når du som arbejdsgiver giver personalegoder til dine medarbejdere, må de bruges privat. Godets værdi anses som løn og skal derfor medregnes i medarbejderens indkomst.

Personalegoder er f.eks. fri kost og logi, fri bil og fri telefon. Klik for at læse mere på skat’s hjemmeside.

Nogle personalegoder er skattefri såsom uddannelsesudgifter med erhvervsmæssig relevans, omkostninger til parkeringsplads eller BroBizz ifm. arbejde, enkeltstående firmaarrangementer, frugtordninger m.fl.

Personalegoder med en bagatelgrænse 

En medarbejder bliver ikke beskattet af personalegoder, hvis værdien ikke overstiger 6.700 kr.  (2023)

Det gælder f.eks. gratis mad og drikke ved overarbejde, fri avis til brug for arbejdet, kørekort (delvist) betalt af arbejdsgiver, som skal bruges som led i arbejdet.

Overskrides denne grænse bliver medarbejderen beskattet af hele den samlede værdi. 

Følgende personalegoder tæller ikke med i bagatelgrænsen, da disse beskattes anerledes. Fri bil, fri telefon, fri bolig, fri lystbåd, fri radio- og medielicens, fri kost og logi og personalelån.

Gaver fra arbejdsgiver

Medarbejderen skal beskattes såfremt goderne har en samlet værdi over 1.300 kr. (2023)

Særligt om julegaver

Gaver til en værdi op til 900 kr.

  • Julegaver op til 900 kr. tæller med i de nævnte 1.300 kr. (2023), som medarbejderen kan få skattefri gaver for af arbejdsgiver. 
  • Gaver for mere end 1.300 kr. (2023) medfører en beskatning af hele beløbet. Evt. julegave for højest 900 kr. beskattes dog ikke.
Gaver til en værdi mellem 900 kr. og 1.300 kr.
  • Julegaver, der er større end 900 kr. medfører en beskatning, i det tilfælde at det samlede gavebeløb fra arbejdsgiver i indkomståret er større end 1.300 kr. (2023). 
  • Arbejdsgiver kan altså godt vælge at give en julegave med en værdi op til 1.300 kr. (2023), men hvis arbejdsgiveren i pågældende indkomstår også har givet andre gaver, skal det samlede gavebeløb beskattes. 
Gaver til mere end 1.300 kr.
Hvis julegaven har en værdi på mere end 1.300 kr. er den skattepligtig. Arbejdsgiver skal opgive beløbet, som en del af lønnen, og kan fratrække udgiften som en driftsomkostning.

Læs mere om personalegoder på SKAT’s hjemmeside.

Har du styr på tidsfrister og skattesatser? ellers kan du læse mere her.