Personalegoder

Når du som arbejdsgiver giver personalegoder til dine medarbejdere, må de bruges privat. Godets værdi anses som løn og skal derfor medregnes i medarbejderens indkomst.

Personalegoder er f.eks. fri kost og logi, fri bil og fri telefon. Klik for at læse mere på skat’s hjemmeside.

Nogle personalegoder er skattefri såsom uddannelsesudgifter med erhvervsmæssig relevans, omkostninger til parkeringsplads eller BroBizz ifm. arbejde, enkeltstående firmaarrangementer, frugtordninger m.fl.

Personalegoder med en bagatelgrænse 

En medarbejder bliver ikke beskattet af personalegoder, hvis værdien ikke overstiger 6.500 kr.  (2021)

Det gælder f.eks. gratis mad og drikke ved overarbejde, fri avis til brug for arbejdet, kørekort (delvist) betalt af arbejdsgiver, som skal bruges som led i arbejdet.

Overskrides denne grænse bliver medarbejderen beskattet af hele den samlede værdi. 

Følgende personalegoder tæller ikke med i bagatelgrænsen, da disse beskattes anerledes. Fri bil, fri telefon, fri bolig, fri lystbåd, fri radio- og medielicens, fri kost og logi og personalelån.

Personalegoder uden sammenhæng med arbejde

Medarbejderen skal beskattes såfremt goderne har en samlet værdi over 1.200 kr. (2021)

Fordobling af gaver i 2021

Pga. covid-19 er der blevet indført, at man nu kan give sine medarbejdere et skattefrit gavekort til oplevelser. Formålet er at sætte gang i oplevelsesindustrien. 

Inden dette blev indført gjaldt følgende:

  • Fysiske gaver skattefrit op til 1.200 kr. 
  • Gaver i form af gavekort medførte en beskatning (undtagelse: gavekort med begrænset anvendelse). Maksimal værdi 1.200 kr.

Ovenstående gælder stadig, men nu kan du yderligere forære et gavekort (værdi op til og med 1.200 kr.) uden at der sker beskatning hos medarbejderen. Der er krav om, at gavekortet ikke må kunne ombyttes til kontanter. Der er også krav om, at det skal være gavekort til hotel, forlystelser, restauranter m.fl.

Gavekortet kan gives i perioden 1. januar 2021 til og med 31. december 2021. I år er det derfor muligt at give sine medarbejdere gaver for en værdi af 2.400 kr.

Læs mere om skattefri gavekort og andre skattelempelser her.

Læs mere om personalegoder på SKAT’s hjemmeside.

Har du styr på tidsfrister og skattesatser? ellers kan du læse mere her.