Værd at vide som iværksætter

SKATs vejledningstilbud til nystartede virksomheder

SKAT afholder løbende gratis informationsmøder og webinarer, der gør det nemmere for dig at skabe dig et overblik. Det er et godt redskab at have med på vejen, når man er en nystartet virksomhed. Her får man en introduktion til, hvad man har behov for at vide i forhold til skat og moms. SKAT tilbyder også mobilvenlige tjenester og tjeklister, der kan hjælpe dig med f.eks. vigtige frister i forhold til regnskabet.

Se mere på SKATs hjemmeside her 

Fordele og ulemper ved selskabsformerne

Der findes en række af forskellige virksomheds- og selskabsformer, at vælge imellem når man starter virksomhed, og det kan være uoverskueligt at finde den rigtige fra start.

Vær opmærksom på, at du har mulighed for at ændre virksomhedsform på et senere tidspunkt.

Nedenfor finder du en oversigt over de forskellige virksomhedsformer.

Du kan læse mere om, hvad vi tilbyder iværksættere ved at trykke her og læse om gratis rådgivning her. Ellers er du altid velkommen til at ringe på 86 52 12 11, hvis du har yderligere spørgsmål.

Afskaffelse af Iværksætterselskab (IVS)

Indtil den 15. april 2019 har det været muligt at stifte et Iværksætterselskab (IVS), hvor minimumskravet til selskabskapital blot var 1 kr. Hensigten med denne virksomhedsform var at tilgodese iværksættere, der ikke havde midler til at stifte et anpartsselskab (ApS). Folketinget har dog vedtaget at det ikke længere skal være muligt at drive forretning under denne virksomhedsform.

Ved afskaffelsen er der indført en to-årig overgangsperiode, hvor eksisterende Iværksætterselskaber senest den 15. april 2021 (ændret til d. 15. oktober 2021), skal lade sig omregistreres til anpartsselskaber (ApS) eller frivilligt opløses. Hvis man inden for fristen, hverken har omregistreret sig eller frivilligt opløst selskabet, vil man blive sendt til tvangsopløsning. Første udmelding på fristen var d. 15. april 2021. Denne frist er udskudt til d. 15. oktober 2021.

EnkeltmandsvirksomhedAnpartsselskaber (ApS)Interessentskab (I/S)Aktieselskab (A/S)

Fordele
Underskud i virksomheden fradrages din eller din ægtefælles indkomst.

Det er gratis og hurtigt at oprette virksomheden.

Der er ingen lovkrav om ledelse og offentliggørelse af regnskab.

Fordele
Du hæfter ikke personligt for et eventuelt underskud i virksomheden.
Med den faste lovgivning for anpartsselskaber sikrer I tilstedeværelse af kapital og tryggere kreditorer end fx med et interessentskab.
Når man stifter et anpartsselskab, kan man samtidig vælge også at stifte et holdingselskab, som ejer anpartsselskabets anparter. Med et holdingselskab er det muligt at få nogle skattemæssige fordele.

Fordele
Der er ingen revisionskrav eller formelle stiftelseskrav ved et I/S.
Det er gratis og hurtigt at oprette virksomheden.
Underskud kan fratrækkes i den personlige indkomstskat.

Fordele
Markedsføringsværdien udadtil. Med et kapitalindskud på 400.000 kr. viser du, at der er midler i virksomheden, hvilket kan være en fordel ved større udbud eller samarbejdsaftale.
Du hæfter begrænset for virksomhedens forpligtelser. Hvis virksomheden går konkurs, mister du kun de 400.000 kroner, du har indskudt i aktiekapital.
Hvis virksomheden har overskud, kan der være skattemæssige fordele, hvis aktierne i selskabet ejers via et holdingselskab.

Ulemper
Du hæfter personligt for virksomhedens underskud.
Du kan ikke få nye ejere ind i virksomheden.
Med et stort overskud kommer du til at betale topskat.
Der kan være store omkostninger forbundet med salg eller generationsskifte i virksomheden.

Ulemper
Underskud i virksomheden kan ikke fradrages din eller din ægtefælles lønindkomst.
Selskabets formue er selskabets og ikke ejernes, og du kan ikke låne penge i selskabet.
Ved stiftelse skal der som minimum indskydes 40.000 kr. i virksomheden.
Der skal udarbejdes stiftelsesdokument og vedtægter.

Ulemper
Personlig, ubegrænset og solidarisk hæftelse.
Manglende faste rammer for samarbejdet, fordi der ikke er krav om stiftelsespapirer.

Ulemper
Der kræves et kapitalindskud på min. 400.000 kr.
Aktieselskabet er underlagt strenge krav og reguleret ifølge selskabsloven.
Selskabet skal både have en direktion og en bestyrelse eller et tilsynsråd og har generalforsamlingen som øverste myndighed.

Enkeltmandsvirksomhed
Fordele Underskud i virksomheden fradrages din eller din ægtefælles indkomst.Det er gratis og hurtigt at oprette virksomheden.Der er ingen lovkrav om ledelse og offentliggørelse af regnskab.
Ulemper Du hæfter personligt for virksomhedens underskud. Du kan ikke få nye ejere ind i virksomheden. Med et stort overskud kommer du til at betale topskat. Der kan være store omkostninger forbundet med salg eller generationsskifte i virksomheden.
Anpartsselskaber (ApS)
Fordele Du hæfter ikke personligt for et eventuelt underskud i virksomheden. Med den faste lovgivning for anpartsselskaber sikrer I tilstedeværelse af kapital og tryggere kreditorer end fx med et interessentskab. Når man stifter et anpartsselskab, kan man samtidig vælge også at stifte et holdingselskab, som ejer anpartsselskabets anparter. Med et holdingselskab er det muligt at få nogle skattemæssige fordele.
Ulemper Underskud i virksomheden kan ikke fradrages din eller din ægtefælles lønindkomst. Selskabets formue er selskabets og ikke ejernes, og du kan ikke låne penge i selskabet. Ved stiftelse skal der som minimum indskydes 40.000 kr. i virksomheden. Der skal udarbejdes stiftelsesdokument og vedtægter.
Interessentskab (I/S)
Fordele Der er ingen revisionskrav eller formelle stiftelseskrav ved et I/S. Det er gratis og hurtigt at oprette virksomheden. Underskud kan fratrækkes i den personlige indkomstskat.
Ulemper Personlig, ubegrænset og solidarisk hæftelse. Manglende faste rammer for samarbejdet, fordi der ikke er krav om stiftelsespapirer.
Aktieselskab (A/S)
Fordele Markedsføringsværdien udadtil. Med et kapitalindskud på 400.000 kr. viser du, at der er midler i virksomheden, hvilket kan være en fordel ved større udbud eller samarbejdsaftale. Du hæfter begrænset for virksomhedens forpligtelser. Hvis virksomheden går konkurs, mister du kun de 400.000 kroner, du har indskudt i aktiekapital. Hvis virksomheden har overskud, kan der være skattemæssige fordele, hvis aktierne i selskabet ejers via et holdingselskab.
Ulemper Der kræves et kapitalindskud på min. 400.000 kr. Aktieselskabet er underlagt strenge krav og reguleret ifølge selskabsloven. Selskabet skal både have en direktion og en bestyrelse eller et tilsynsråd og har generalforsamlingen som øverste myndighed.

Særligt for iværksættere

Momspligt for iværksættere

Iværksættere skal være opmærksomme på, at deres nye virksomhed er eller kan blive momspligtig. Momspligten indtræder som udgangspunkt, når der sælges varer og/eller ydelser som led i en økonomisk virksomhed, og hvis virksomheden er en afgiftspligtig person. En afgiftspligtig person omfatter både juridiske personer og fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed. Hvis en momspligtig person modtager et vederlag for de varer og/eller ydelser, som denne sælger, vil personen være omfattet af momsloven.

Hvornår indtræder momspligten for iværksættere?

Momspligtige personer har pligt til at lade sig registrere for moms senest 8 dage før den momspligtige aktivitet begynder. Tidspunktet for registrering kan variere, men nedenfor er opstillet de mest almindelige situationer, hvor momspligten indtræder:

  • Momspligtig omsætning på over DKK 50.000 årligt*
  • EU-erhvervelser af varer for over DKK 80.000 i det løbende eller foregående år
  • Indkøb af varer eller ydelser, hvor virksomheden er betalingspligtig for moms, fx ved køb af mobiltelefoner, pc’ere eller køb af annoncer på Google, Facebook mv.
  • Etablering af varelager.

Overvejelser i forhold til registrering af moms

Iværksættere kan vælge at lade sig registrere for moms inden momspligten indtræder. Dette kan være en fordel, da iværksætteren kan opnå fuldt momsfradrag på de ofte høje etableringsomkostninger.

Iværksætteren skal ved registrering for moms lægge moms på alle sine momspligtige salg. Dette har ingen betydning for iværksættere, der sælger varer/ydelser til momsregistrerede erhvervsdrivende, da erhvervsdrivende som udgangspunkt har fradrag for momsen, der bliver afregnet ved salget. Omvendt vil privatpersoner ikke kunne fradrage momsen på salget, hvilket betyder, at momsen vil blive en belastning for disse. Det vil dog typisk være en fordel at momsregistrere iværksættervirksomheden fra start, så der sikres fuldt momsfradrag på etableringsomkostningerne.

Fradragsret

Fradragsretten opstår på det tidspunkt, hvor virksomheden bliver momsregistreret, fx på tidspunktet for virksomhedens første indkøb med henblik på momspligtigt salg. Skattestyrelsen tillader ofte momsregistrering med tilbagevirkende kraft, hvis ikke virksomheden har fået den på plads fra start.

Se ”Momsfradrag” og ”Delvist momsfradrag” for nærmere omkring betingelserne for momsfradrag.

* Grænsen er ikke absolut, hvilket betyder, at registreringspligten indtræder, når det er åbenbart for virksomheden, at omsætningen vil overstige grænsen.