Lønsumsafgift

Lønsumsafgift er en afgift for virksomheder, der sælger momsfrie ydelser.

Lønsumsafgiften udregnes ud fra virksomhedens samlede lønsum og eventuelle overskud, og kan trækkes fra i skatteregnskabet som en driftsomkostning.

 

Hvor meget, som du skal betale i lønsumsafgift, afhænger som udgangspunkt af den type af virksomhed, som du driver, og den samlede løn i din virksomhed.

Her er der tale om alle former for løn, som bliver udbetalt i din virksomhed. Også din egen løn og løn + øvrige tillæg til dine ansatte.

 

Lønsumsafgiften bliver opgjort ud fra en procentsats. Du kan finde den beregningsmetode og gældende sats for din virksomhed på SKAT’s hjemmeside

 

De fleste af vores kunder, der betaler lønsumsafgift benytter sig af metode 4. Denne metode omfatter virksomheder inden for sundhedssektoren (læger, tandlæger, tandteknikere, optikere, fysioterapeuter, kiropraktorer, alternative behandlere som lever op til SKATS uddannelseskrav og behandlingskrav.), transport (hyrevognmænd og vognmænd der udfører rutekørsel), momsfri undervisning, kulturelle ydelser, bedemænd, begravelsesforretninger og virksomheder som leverer varer og ydelser i tilknytning til sport eller fysisk træning.

Metode 4 for virksomheder med ansatte

Der skal betales lønsumsafgift af den samlede udgift til løn mv. med tillæg af virksomhedens overskud eller fradrag af underskud.

Over-/underskud opgøres som det skattemæssige resultat før finansielle poster.

Har du ansatte, er hvert kvartal en foreløbig opgørelsesperiode, hvor du skal indberette kvartalets lønsum og lønsumsafgiftens størrelse, altså fire aconto indberetninger.

Lønsumsafgiften beregnes som: (lønsum +/- skattemæssigt over/underskud før finansielle poster) x afgiftssats, som er 4,12% (2023 og 2024)

Metode 4 virksomheder uden ansatte

Lønsumsafgiftsgrundlager består i det tilfælde kun af det skattemæssige over-/underskud før finansielle poster.

Hvis du ikke har ansatte, skal du kun indberette oplysninger en gang om året. Opgørelsesperioden er virksomhedens indkomstår.

Afgiftssatsen er den samme som med ansatte (4,12% 2023)

Har du spørgsmål eller brug for os? Du er velkommen til at kontakte os

Udfører du sundhedspleje? (psykoterapeut, fodpleje, zoneterapeut mm) kan du med fordel læse mere her.