Kunstnermoms

Generelt

I den danske momslov er der en særlig regel om moms ved førstegangssalg af kunstgenstande, som hedder kunstnermoms. Denne moms kan man som kunstner benytte sig af ved af salg af egne kunstgenstande, hvis virksomheden er momsregistreret, og kunstgenstanden(e) kan defineres indenfor rammerne. Satsen på salgsmoms ligger i øjeblikket på 5%.

Definition på, hvad der forstås ved kunstgenstande

  • Tegninger, malerier, originale styk, pasteller, tryk og litografier
  • Originale skulpturer – også glasskulpturer – og indtil max. 8 afstøbninger. Der må ikke være tale om produkter af håndværksmæssig art med karakter af handelsvarer.
  • Visse vægtekstiler og tapisserier
  • Keramiske unika udført og signeret af kunstneren
  • Emaljearbejder på kobber udført i hånden, nummereret og signeret af kunstneren eller dennes atelier. Guld- og sølvsmedearbejde er ikke omfattet.
  • Fotokunst, signeret og nummereret i et antal op til 30 eksemplarer.

Det er vigtigt, at være opmærksom på skillelinjen mellem egne værker og levering af kunstneriske ydelser. Herudover er der nogle afgørelser i retten vedr. definitioner på kunstgenstande. 

Blandt andet blev glasarbejde i form af vinglas, kander mv., fastslået i retten, at de ikke var omfattet af definitionen til trods for, at der var tale om unika. Dette skyldtes, at retten vurderet, at der var tale om produkter af håndværksmæssig art med karakter af handelsvarer.

Vigtige bemærkninger

Hvis kunstgenstanden ikke opfylder ovenstående definitioner, og skal der betales den normale salgsmomssats på 25%.

Før du kan benytte kunstnermoms skal din virksomhed være momsregistreret. Bemærk man som kunstner kan være momsfritaget, hvis man har en omsætning på under 300.000 kr.

På salgsfakturaen skal der fremgå det reducerede momsbeløb. (5%).

Kunstnermoms har ingen betydning for momsfradraget ved omkostninger til materialer og andet, som relaterer sig til de momspligtige salg af egne kunstgenstande. Det er stadig fuld fradragsberettiget på købsmoms.

Udsmykningsmoms

Kunstnermoms omfatter ikke udsmykningsydelser. Udsmykningsydelser er fritaget for moms uanset omsætningens størrelse. Hvis udsmykningsopgaven udføres på tredjemands ejendom, skal fakturaen udstedes uden moms. Der må ikke tages kunstnermoms på fakturaen. I den forbindelse er der ingen fradrag for købsmoms vedr. omkostninger til udsmykningsopgaven.

I afgørelser fra retten vil installationskunst også blive anset for kunstnerisk ydelse, og ikke være omfattet af kunstnermoms. Generelt skal en kunstgenstand kunne handles flere gange, og det vil et gavlmaleri eksempelvis ikke kunne.

Der kan være tilfælde hvor udsmykningsydelser, vil blive anses som håndværksmæssig karakter, og derfor være omfattet af almindelige momsregler.

Salg af kunstgenstande til udlandet

Hvis man sælger og sender kunstgenstande til privatkunder i en af de 26 andre EU-land skal det, som udgangspunkt sælges med dansk kunstnermoms. Man skal være opmærksom på de særlige fjernsalgsregler, som kan medføre momspligt i købers land.

Hvis man sælger en kunstgenstand til en privatkunde med bopæl i udlandet, men kunstgenstanden udleveres i Danmark, skal der beregnes dansk kunstnermoms af salget.

Hvis man sælger til virksomheder i andre EU-lande, gælder de almindelige EU moms regler. Som hovedregel skal salget være uden moms. Dette er dog betinget af, at kunden er momsregistreret i et andet EU land. Som sælger skal man kunne dokumentere, at kunstgenstanden fysisk er fragtet til et andet EU-land, ligesom at man skal dokumentere at kunden er momsregistreret ved opslag.

Er kunstnermoms en fordel?

Ja, kunstnermoms vil være fordelagtig. Den lave salgsmoms, og den fulde momsfradrag på købsmoms vil medføre, at kunstneren får et højere momsfradrag end omkostning til salgsmoms. Det er dog vigtigt, at være opmærksom på, om kunstgenstanden defineres som en kunstgenstand i loven. 

Har du brug for hjælp? Vi rådgiver gerne. Klik her for at kontakte os.