Selskabsskatten

Selskabsskatten

For at betale selskabsskat skal dit selskab være en selvstændig juridisk enhed, altså enten anpartsselskab, aktieselskab eller et iværksætterselskab. Selskabsskatten er den skat, der betales af virksomhedens overskud.

Skatteprocenten er på 22%, og betalingen sker aconto forud to gange årligt, henholdsvis

d. 20. marts 

d. 20. november

Du bestemmer selv, hvor store acontorater du betaler i selskabsskat. Størrelsen på raterne fastsættes ud fra det overskud, der forventes at få i selskabet i det pågældende regnskabsår. Raternes eksakte størrelse fås ved at tage 22% af det forventede overskud og dividere dette tal med 2. Derefter indbetales dette beløb til SKAT på forfaldsdatoerne for de ordinære selskabsskatterater.

Kan du inden indbetalingen af den sidste acontoskatterate i indkomståret se, at selskabet får et større overskud end forventet, kan du øge størrelsen på den sidste accontorate. Du kan også vælge at anvende den tredje acontoskatterate i det efterfølgende regnskabsår, hvis du kan se, at selskabets faktiske overskud blev større end forventet.

Den tredje rate har forfald d. 1. februar i det efterfølgende kalenderår.

Ved at benytte sig af tredje rate, har selskabet også mulighed for at undgå eller minimere en eventuel efterskat.

Selskabsskat i selskaber med forskudt regnskabsår

Har dit selskab forskudt regnskabsår, bliver beregningen og betalingen af selskabsskatten en smule mere kompliceret. Samtidig giver det dig også en fordel, så selskabet kan undgå efterskat.

Selvom dit regnskabsår er forskudt, følger indbetalingen af selskabsskatten kalenderåret. Går dit regnskab f.eks. fra den 1. juli til 30. juni forfalder den anden acontorate d. 20. november i samme kalenderår som dit regnskabsår slutter – altså efter du har afsluttet dit regnskabsår.

Fordelen er her, at du kender regnskabsårets resultat, før du skal betale den sidste acontoskatterate, og dermed kan ændre den, så du undgår at komme til at betale efterskat og eventuelle rater af denne.

Du kan læse mere om acontoskat og selskabsskat her eller på SKAT’s hjemmeside.

Har du brug for hjælp og rådgivning? Vi hjælper dig gerne med skatterådgivning.