Menu
Menu

Selskabsskatten

Den ordinære acontoskat betales to gange årligt i lige store rater. Fra februar kan selskabet se de ordinære rater i TastSelv Erhverv. Selskabet kan selv nedsætte de ordinære rater eller hæve beløbet (frivillig acontoskat). Raterne er beregnet som 50 procent af gennemsnittet af de seneste tre års selskabsskat.

Betalingsfrister for både ordinær og frivillig acontoskat er 20. marts og 20. november 2019.
Betalingsfrist for tredje frivillige acontoskatterate 2019 er den 1. februar 2020.
Selskabet betaler via Skattekontoen. Betalingslinjen som selskabet skal bruge, står på opkrævningen eller i selskabets Skattekonto, stamoplysninger i TastSelv Erhverv.

Kilde: Skat.dk

Vi hjælper dig gerne med skatterådgivning.

Vi bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Læs mere