Mulighed for at klage over ejendomsvurderinger

Det er muligt at klage over ejendomsvurderinger foretaget i perioden 2013-2020. 

Du vil modtage et brev fra vurderingsstyrelsen, og herefter have 90 dage til at klage. Du kan klage ved at bruge deres elektroniske klageformular, når du har modtaget brevet. 

Krav for at klage:
– Du ejer eller har været ejere af ejendommen
– Du skal betale eller har betalt ejendomsværdiskat eller grundskyld (ejendomsskat) på baggrund af vurderingen.

Overvej om du vil klage:
Det kan betale sig at overveje, om der er grund til at klage. Det er en god idé at undersøge, hvilke værdier du er blevet beskattet af. Det kan være tilfældet af skattestoppet på ejendomsværdiskatten eller skatteloftet på grundskylden har medført, at du er blevet beskattet af en lavere værdi end den, der står på vurderingen. Selvom du får ret eller delvist ret i din klage, er det ikke sikkert, at du får penge retur. 

Det bliver muligt at kunne klage igen over ejendomsvurderingerne fra 2013-2020, når den nye vurdering af ejendommen er foretaget. 

Hvis du vil klage
Du skal bruge dit NemID samt et betalingskort eller MobilePay. 

Der skal vedhæftes
– Begrundelse for klagen. Der skal beskrives, hvorfor vurderingen menes at være forkert for hvert punkt, der klages over.
– Et dokument, der indeholder, hvilke vurderinger, du vil klage over. 
– Dokumenter, som kan støtte og underbygge klagen. 
– Brevet, som du modtager/har modtaget af vurderingsstyrelsen. (husk den sidste side, hvor der er en ejendomsoversigt). 
– Evt. en fuldmagt, hvis der klages på vegne af andre. 

Det koster et gebyr på 500 kr. for hver vurdering pr. ejendom, som der klages over. Gebyret tilbagebetales såfremt du får helt eller delvist ret i klagen. 

 

Du kan læse mere på vurderingsstyrelsens hjemmeside.