Få styr på moms

En virksomhed er momspligtig ved salg af momspligtige varer og ydelser. Virksomheden er forpligtet til at momsregistrere sig, hvis den samlede momspligtige aktivitet overstiger 50.000 kr. inden for en periode på 12 måneder.

Købsmomsen på varer, der er relateret til momspligtige aktiviteter, kan fradrages. Det er vigtigt at vide, at bliver momsen faktureret forkert, kan den ikke blive fradraget. Det gælder uanset om, beløbet er betalt af køber eller sælger. Ydermere er der en række udgifter, hvor momsen ikke kan blive fradraget.

Til højre kan du se en oversigt over de mest almindelige udgifter, hvor momsfradraget er angivet. Der er nogle udgifter, der kun er delvis fradrag på. Du skal ydermere være opmærksom på, at de anførte satser kun gælder ift. din virksomheds generelle momsfradragsprocent. Der er kun 100 % momsfradrag, hvis din virksomhed generelt har ret til fuldt momsfradrag.

Faldgruber

Her er samlet nogle af de væsentligste faldgruber.

Jf. skemaet er det kun selve hotelovernatningen, der er fuldt momsfradrag på. Hvis der er inkluderet morgenmad på hotelregningen, er det vigtigt, at hotellet udspecificere det. Ellers er fradragsretten tabt. Det er også vigtigt at være opmærksom på om, kvitteringen fra f.eks. en onlinebooking overholder fakturakravene.

Der er kun 25% momsfradrag mad på hoteller, restauranter, caféer osv. Hvorimod der ingen momsfradrag er på cateringydelser og take-away.

Som hovedregel er der ikke fradragsret for repræsentationsydelser. Reklameudgifter er der fuldt momsfradrag på. Dvs. udgifter, hvis formål er at opretholde eller fremme omdømme og/eller interesser. Til et reklamearrangement må man gerne servere eksempelvis pindemadder, men det må ikke have karakter af egentlig bespisning. Der er fuldt fradrag på udgifter til reklamegenstande, hvis virksomhedens navn eller logo figurerer derpå. Herudover må indkøbsprisen ikke overstige 100 kr. pr stk. eksl. Moms.

Jf. skemaet foretages et skønsmæssigt fradrag på mobiltelefoner, pc, tablet, internet mm, hvis enheden benyttes både privat og erhvervsmæssigt. Skat godtager som regel 50% momsfradrag (anskaffelse og forbrug). For at opnå 100% fradrag må enheden kun benyttes i erhvervsmæssige sammenhæng. Her anbefales det, at indgå skriftlig aftale med medarbejderen om mobil m.fl. kun må benyttes erhvervsmæssigt. Ydermere skal pc, mobil eller lignende være faktureret til virksomheden.

Er du stadig i tvivl? Vi er behjælpelige med evt. spørgsmål. Det kan være momsangivelse, momsfrister eller noget helt tredje. Læs mere.

Udgifter0%Delvis100%
Hotelophold  x
Mad mm. På hotel, restaurant o.l. 25 % 
Mad ved interne og eksterne møder.  x
Anden mad i virksomheden (f.eks. frugtordning) undtagelse kantinenx  
Underholdningx  
Opstilling af borde osv. til arrangementer  x
Blomster, vin og øvrige gaverx  
Blomster og kunst til udsmykning af lokaler m.v.  x
Kaffe, te o.l. til personalex  
Kaffe, te o.l. til forretningsforbindelser og personale ifm. Møder  x
Reklameartikler over 100 kr. pr. stk. ekskl. Momsx  
Reklameartikler med firmanavn under 100 kr. pr. stk. eksl. Moms  x
Vareprøver og produktdemonstration  x
Sponsorgaver og bidrag (kun fradrag på reklamedelen)  x
Sportsbeklædning med logo udlånt til personale  x
Annoncer, skilte, brochurer o.l.  x
Arbejdstøj og uniformer med logo ejet af virksomheden  x
Virksomhedens civilbeklædning med logo (forbud mod privat anvendelse)  x
Medarbejdertelefon (fastnet) 50 % 
Mobiltelefoner, der ikke anvendes privat  x
Mobiltelefoner, der også anvendes privat Et skøn 
ADSL-linjer (medarbejders bopæl) Et skøn 
Hjemme pc, computer og tablets til arbejde og privat Et skøn 
Hjemme pc, computer og tablets, der ikke anvendes privat  x
Øresund (alle biltyper)  x
Storebælt, personbilerx  
Storebælt, varevogne (gule plader)  x
Personbiler, køb og driftx  
Personbiler, langtidsleasing (>6 mdr) Oplyses af udlejer / leasingselskab 

Kort og godt om moms

Moms betyder ”meromsætningsafgift”, og er en afgift, der bliver pålagt salgsprisen på langt de fleste ydelser eller varer. Momssatsen i Danmark er 25 %.

Ved momspligtige indtægter skal du opkræve 25 % moms. Til gengæld kan du få momsfradrag på nogle af dine udgifter ifm. en momspligtig aktivitet.

Du skal altid påføre moms på fakturaer (Både til privatpersoner og til en anden virksomhed).

Der skal føres et momsregnskab, som indeholder forskellige konti. Som minimum er der en konto for salgsmoms og for købsmoms.

Salgsmoms:

  • På denne konto skal salgsmomsen, der er opkrævet i den pågældende momsperiode, angives. Bogføringen af denne skal ske på baggrund af fakturaer eller kasseboner.

Købsmoms:

  • På denne konto skal købsmomsen, der er fradrag for i den pågældende momsperiode, angives. Der skal være dokumentation for de momsbeløb, der trækkes fra som købsmoms. Det kan være fakturaer, kasseboner eller afregningsbilag.

Momsregistrering

Langt de fleste danske virksomheder er momsregistreret og dermed momspligtige. Det er de, fordi de opfylder disse to betingelser:

  • Virksomheden sælger varer eller ydelser.
  • Virksomhedens samlede omsætning overstiger 50.000 kr. om året.

Du kan dog godt vælge at blive momsregistreret, selvom din omsætning ikke overstiger 50.000 kr. om året.

Der er dog områder, hvor virksomhederne ikke er momspligtige (Sundhed, persontransport (taxa), bedemænd, begravelsesforretninger, finans samt organisationer, fonde og foreninger). De skal i stedet betale en lønsumsafgift, hvis omsætningen overstiger 80.000 kr. om året.

Hvis din virksomhed ikke er momsregistreret, må du ikke anføre momsbeløb på fakturaer eller på anden vis angive, at fakturabeløbet er indeholdt moms.

Skulle en virksomhed ved en fejl opkræve momsbeløb, skal dettes momsbeløb indbetales til skatteforvaltningen. Dette kan dog undlades, hvis fejlen rettes op over for køberen. Dette kan eksempelvis ske ved at tilbagekalde den oprindelige faktura, og erstatte den med en korrekt faktura. Alternativt kan der udstedes en kreditnota.

Momsperioder

En momsregistreret virksomhed skal enten indberette moms månedligt, kvartalsmæssigt eller halvårligt.

  • Månedligt: Hvis virksomheden har en omsætning på over 50 mil. Kr. årligt, skal virksomheden indberette hver måned til SKAT.

  • Kvartalsmæssigt: Hvis virksomheden har en omsætning mellem 5 mil. Kr. og 50 mil. Kr., skal virksomheden indberette hvert kvartal til SKAT

  • Halvårligt: Hvis virksomheden har en omsætning mellem 0 mil. Kr. og 5 mil. Kr., skal virksomheden indberette en gang om året til SKAT.

Nye regler ved salg af gavekort

Indtil d. 01.07.2019 har det været således, at der først skulle betales moms, når et gavekort blev indløst. Der har på den måde været mange gavekort, hvor der ikke er betalt moms, da det aldrig er blevet indløst (indehaveren har glemt eller mistet det).

Pr. d. 01.07.2019 skal der betales moms ved udstedelsen, hvis gavekortet udelukkende bruges i Danmark og udelukkende til betaling af momspligtige varer og/eller ydelser.

Hvis ovennævnte betingelser ikke er opfyldt benyttes de gamle regler, hvor der afregnes moms ved indløsning af gavekortet.

Konsekvensen af denne ændring er, at gevinsten bliver markant mindre, da virksomheden der udsteder gavekortet, skal afregne moms uanset, om det bliver indløst eller ej. Det er altså ikke muligt at få momsen tilbage, hvis gavekortet ikke anvendes.

Det er relevant at oprette nye konti ifm. bogføringen og evt. funktioner i kasseapparatet.

Ved udsendte gavekort før 01.07.2019 afregnes moms ved indløsning. Gavekort efter de nye regler skal ikke afregne moms ved indløsning, da momsen allerede er afregnet ved udstedelse.