Kort og godt om moms

Moms betyder ”meromsætningsafgift”, og er en afgift, der bliver pålagt salgsprisen på langt de fleste ydelser eller varer. Momssatsen i Danmark er 25 %. Hvis du køber eller sælger til eller fra udlandet, kan du læse mere om reglerne for det her. 

Ved momspligtige indtægter skal du opkræve 25 % moms. Til gengæld kan du få momsfradrag på nogle af dine udgifter ifm. en momspligtig aktivitet.

Du skal altid påføre moms på fakturaer (Både til privatpersoner og til en anden virksomhed).

Der skal føres et momsregnskab, som indeholder forskellige konti. Som minimum er der en konto for salgsmoms og for købsmoms.

Salgsmoms:

  • På denne konto skal salgsmomsen, der er opkrævet i den pågældende momsperiode, angives. Bogføringen af denne skal ske på baggrund af fakturaer eller kasseboner.

Købsmoms:

  • På denne konto skal købsmomsen, der er fradrag for i den pågældende momsperiode, angives. Der skal være dokumentation for de momsbeløb, der trækkes fra som købsmoms. Det kan være fakturaer, kasseboner eller afregningsbilag.

Momsregistrering

Langt de fleste danske virksomheder er momsregistreret og dermed momspligtige. Det er de, fordi de opfylder disse to betingelser:

  • Virksomheden sælger varer eller ydelser.
  • Virksomhedens samlede omsætning overstiger 50.000 kr. om året.

Du kan dog godt vælge at blive momsregistreret, selvom din omsætning ikke overstiger 50.000 kr. om året.

Der er dog områder, hvor virksomhederne ikke er momspligtige (Sundhed, persontransport (taxa), bedemænd, begravelsesforretninger, finans samt organisationer, fonde og foreninger). De skal i stedet betale en lønsumsafgift, hvis omsætningen overstiger 80.000 kr. om året.

Hvis din virksomhed ikke er momsregistreret, må du ikke anføre momsbeløb på fakturaer eller på anden vis angive, at fakturabeløbet er indeholdt moms.

Skulle en virksomhed ved en fejl opkræve momsbeløb, skal dettes momsbeløb indbetales til skatteforvaltningen. Dette kan dog undlades, hvis fejlen rettes op over for køberen. Dette kan eksempelvis ske ved at tilbagekalde den oprindelige faktura, og erstatte den med en korrekt faktura. Alternativt kan der udstedes en kreditnota.

Momsperioder

En momsregistreret virksomhed skal enten indberette moms månedligt, kvartalsmæssigt eller halvårligt.

  • Månedligt: Hvis virksomheden har en omsætning på over 50 mil. Kr. årligt, skal virksomheden indberette hver måned til SKAT.
  • Kvartalsmæssigt: Hvis virksomheden har en omsætning mellem 5 mil. Kr. og 50 mil. Kr., skal virksomheden indberette hvert kvartal til SKAT
  • Halvårligt: Hvis virksomheden har en omsætning mellem 0 mil. Kr. og 5 mil. Kr., skal virksomheden indberette en gang om året til SKAT.