Leasing

Skal man lease eller eje den næste firmabil? Når man skal have en firmabil, kan man vælge enten at købe bilen eller at lease (leje) den.

Ved almindeligt køb er det en selv, der ejer bilen, og som har risiko for værditab mv. på bilen. Ved leasing betaler man derimod en månedlig ydelse til leasingselskabet for leje af bilen, og det er leasingselskabet, der har risiko ved værditab mv. på bilen.

Inden for de seneste år har vi set en tendens til, at der i stigende grad er flere virksomheder der leaser i stedet for at købe firmabilerne.

Økonomi ved leasing af firmabil

Omkostningerne ved at lease bilen vil typisk være:

 • Leasing-ydelsen (førstegangsbetaling og løbende ydelse).
 • Ekstra omkostninger pr. ”overkørt” kilometer i forhold til det kilometerantal, leasing-ydelsen er beregnet ud fra.
 • Ekstra omkostninger ved aflevering, hvis bilen er i en dårligere stand end forudsat ved leasingydelsens beregning.
 • Uopsigelighed i en kortere eller længere periode. Det kan være dyrt at komme ud af kontrakten inden den oprindelige udløbsdato.

Modsat er der en række fordele ved at lease firmabilen:

 • Likviditetsbesparelse, idet omkostningerne til firmabiler spredes over en længere periode i stedet for en høj engangsomkostning.
 • Værditabet fastlåses ved indgåelse af aftalen og kendes dermed på forhånd.
 • Stiftelsesomkostninger ved indgåelse af leasingaftaler kan være mindre end stiftelsesomkostninger ved optagelse af billån.

Økonomi ved ejerskab af firmabil

Omkostningerne ved at eje bilen vil typisk være:

 • Forsikring
 • Ejer afgift
 • Renteudgifter
 • Benzin
 • Vedligeholdelse
 • Værditab
 • Administration af bilpark.