GDPR

GDPR er ensbetydende med en masse regler, og disse kan være vanskelige at gennemskue.

Persondataforordningens formål er at fremme virksomheders beskyttelse af persondata. Et af de største krav til virksomhederne er kravet til at dokumentere, at personoplysninger behandles efter reglerne. 

Få overblikket over de vigtigste regler, eller kontakt os, og få hjælp til GDPR-reglerne.

5 vigtige GDPR-regler

Alle GDPR-reglerne er vigtige, men her er der 5, som du skal være særligt opmærksom på. Din virksomhed skal:

 • Føre en fortegnelse. Dvs. at kortlægge virksomhedens processer, hvori der behandles personoplysninger.
 • Dokumentere at lovgivningens principper for god databehandling efterleves.
 • Dokumentere at virksomheden har indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.
 • Oplyse kunder og ansatte om hvordan deres data behandles.
 • Bevise, at virksomheden efterlever lovgivningen fx hvis der anvendes samtykke, databehandlere, mv.

Andre relevante GDPR-regler

Vi kunne blive ved med at nævne vigtige emner, fordi der er ligeså mange andre GDPR-regler, som din virksomhed skal have styr på. Din virksomhed skal:

 • Lave en risikovurdering af behandlingen af personoplysninger.
 • Indgå særlige aftaler om databeskyttelse med sine databehandlere.
 • Føre tilsyn med sine databehandlere.
 • Bruge databeskyttelse gennem design og databeskyttelse gennem standardindstillinger.
 • Efterleve kunders og ansattes rettigheder.
 • Tjek selv lovgivningen, også kaldt Databeskyttelsesforordningen.