Årets regnskab og skat

Vidste du, at det er alle virksomheder, der skal lave regnskab? – også selvom det er en lille virksomhed. Som selvstændig kan regnskabet fortælle dig, hvorvidt du tjener eller taber penge på at drive din virksomhed.

For at finde frem til årets resultat, er bogføringen meget vigtig. Vi kan kun anbefale at bogføre løbende. På den måde kan du holde øje med virksomhedens drift og likviditet. Du kan læse om 5 typiske bogføringsfejl. Vi tilbyder også en plads på kontoret.  Læs mere

Vi har samlet processen i 3 trin.

Trin 1. Opstart af regnskab for iværksættere

Frister for oplysning og betaling

Fristen for at oplyse virksomhedens resultat er 1. juli. Det kan du oplyse fra midten af marts og frem til 1. juli. Hvis du har restskat, kan det betales fra den 1. januar til 2. juli.

Sådan finder du oplysningerne

Helt enkelt finder du frem til virksomhedens resultat i regnskabet ved at opgøre de indtægter og udgifter, du har bogført i løbet af året. Det er virksomhedens resultater før renter, du skal bruge. Så du skal huske at medregne private andele og korrigere med fx afskrivninger på driftsmidler og andre skattemæssige korrektioner.

I regnskabet skal du også opgøre virksomhedens renteindtægter og renteudgifter.

Sådan er regnskabet bygget op

Resultatopgørelsen

Den viser din virksomheds samlede indtægter og udgifter. Det er her du finder din virksomheds over- eller underskud og de renteindtægter eller renteudgifter, som der skal oplyses. I eksemplet ovenfor kan du se, at virksomhedens overskud er 33.250 kr., hvilket er virksomhedens resultat før renter, som skal oplyses.

Balancen

Den viser en opgørelse over det, din virksomhed ejer og har af værdiger (aktiver), og det virksomheden skylder og har af gæld (passiver). Aktiverne kan fx være kassebeholdning, varelager, inventar og maskiner. Passiver er derimod den kapital, du som ejer har indskudt i virksomheden (egenkapitalen) og eventuel gæld. Dine aktiver og passiver skal altid stemme. I eksemplet kan du se, at der ud for både aktiver og passiver står 135.500 kr.

Hvis du er momsregistreret er det fra balancen, du finder skyldig moms, som du skal oplyse i TastSelv under Regnskabsoplysninger. I eksemplet kan du se, at virksomhedens skyldige moms er 7500 kr. Hvis du har spørgsmål til dette er du altid velkommen til at kontakte os i Skanderborg Revision.

Trin 2. Oplys resultatet

Erhvervsmæssige virksomheder, skal oplyse virksomhedens resultat for 2023 fra medio marts til senest 1. juli 2024.

Du finder oplysningerne i din virksomheds regnskab, og du skal oplyse resultatet, uanset om du har overskud eller underskud.

Husk, at det er årets resultat før renter, du skal oplyse.

Sådan oplyser du resultatet

Log på TastSelv Borger med dit personlige NemID

 1. Når du er inde så tryk på ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet.
 2. Nogle beløb vil allerede stå der. Kontrollér om de er korrekte. Ret evt.
 3. Under virksomhedsoplysninger, skal du angive, om du har overskud eller underskud.. Hvis du har et overskud, skal dit overskud indtastes i rubrik 111, eller dit underskud i rubrik 112. Husk at tjekke om, der er andre rubrikker, du skal udfylde.

4. Rul ned til regnskabsoplysninger og tryk vis. Indtast derefter de relevante oplysninger i rubrikkerne.

5. Tryk på gem. Der vil så blive spurgt om, du skal indberette for andre virksomheder. Skal du ikke det, skal du bare klikke Tilbage til Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet.

6. Husk, at dit oplysningsskema er både for din virksomheds og din private økonomi. Så tjek om der er andre oplysninger der skal indtastes/indberettes.

7. Du kan godkende nederst på siden.

8. Du vil få vist en kvittering, når du er færdig og kan herefter se din årsopgørelse. Hvis der er noget som ikke stemmer, vil du blive bedt om at udfylde det manglende.

9. På din årsopgørelse kan du se, om du har betalt for meget i skat og skal have penge tilbage, eller om du skal betale mere i skat.

Hvis du mangler virksomhedsfelterne i TastSelv

Sådan får du adgang til virksomhedsfelterne:

 1. Log på TastSelv med dit personlige NemID.
 2. Vælg Ret årsopgørelse/oplysningsskemaet.
 3. Nederst under Virksomhed svarer du ja til, at du har virksomhed, og trykker Fortsæt.
 4. Derefter har du adgang til virksomhedsfelterne og kan oplyse din virksomheds resultat.

Trin 3. Betal restskat eller få penge tilbage

Når din årsopgørelse er klar og du har fået oplyst resultatet og de andre oplysninger, kan du se om du har betalt for meget eller for lidt i skat i løbet af året på årsopgørelsen.

 • Har du betalt for meget får du automatisk det overskydende skat tilbage.
 • Har du betalt for lidt, skal du betale restskat.

Hvis du skal have penge tilbage

Hvis du har betalt for meget får du i det fleste tilfælde det automatisk udbetalt til din NemKonto efter ca. 14 dage. Hvis du eller din ægtefælle skylder penge til det offentlige, bruger Skat det overskydende til at betale gælden.

Hvis du skal betale restskat

På årsopgørelsen kan du se om du skal betale restskat.

Renter på restskat

 • 1. januar til 1. juli 2023, skal du betale en rente på 1,7% regnet fra 1. januar til og med betalingsdagen.
 • Efter den 1. juli 2023, skal du betale et fast procenttillæg på 3,7%.

Restskats størrelse

Alt afhængig af størrelsen har du forskellige betalingsmuligheder.

Restskat op til 22.568 kr.

Du kan vælge at:

 • Betale det hele via din skat for 2024, det vil sige at den automatisk vil blive indregnet i din forskudsskat for 2024, så skatten løbende trækkes via din øvrige indkomst. Du skal derfor ikke foretage dig noget. Har du ikke anden indkomst, skal du betale restskatten i B-skatterater i 2024.
 • Betale en del via din skat for 2024 og resten som indbetaling, det vil sige at du betaler en del af restskatten og det resterende restskat op til de 22.568 kr. bliver automatisk indregnet i forskudsskatten for 2024.
 • Betale det hele som en indbetaling.

Restskat over 22.568 kr.

Hvis du har en restskat over 22.568 kr. så vil de første 22.568 kr. automatisk blive indregnet i din forskudsskat for 2024, det vil altså sige at skatten løbende vil trækkes fra via din øvrige indkomst. Har du ikke andre øvrige indkomster, vil du skulle betale de 22.568 kr. i B-skatterater i 2024. Den resterende restskat over beløbet skal du indbetale til skat i år.

Der er følgende betalingsmuligheder for beløbet over 22.568 kr.:

 • Betal den resterende restskat via en indbetaling med det samme.
 • Du kan betale den over tre betalingsrater (august, september og oktober).
 • Betale det hele med det samme.

Sådan betaler du

Betal det hele med det samme:
 1. Log på TastSelv.
 2. Du skal herefter vælge Betaling og derefter Betal skat.
 3. Vælg det indkomstår det gælder for.
 4. Du kan så vælge at betale via dankort eller netbank
Betalingen skal ske i rater:

Her skal man betale via sin netbank. Det finder du ved at:

 1. Log på TastSelv.
 2. Du skal herefter vælge Betaling.
 3. Vælg det indkomstår det gælder for.
 4. Her får du så muligheden for at se betalingslinjen for betalingsraterne. Her vil raterne normalt forfalde i august, september og oktober.

Står der andre betalingsmåder, er det vigtigt, at du følger anvisningerne.

Det er ikke alle virksomheder, der skal have revision på deres årsrapport. Hvis du opfylder kravene til at fravælge revision, kan du vælge mellem assistance, review eller udvidet gennemgang. Den grundlæggende forskel er, sikkerheden for at oplysningerne, der står i årsregnskabet er korrekte. Du kan læse mere her.

Der er mange krav og vejledninger, som skal overholdes i forbindelse med udarbejdelse af regnskaber og rapporter.

Vi er din garanti for, at når vi har ydet dig assistance, så har vi været igennem diverse tjeklister, således du kan være sikker på, at dit regnskab opfylder lovkravene.