Moms EU + udland

Reglerne indenfor salg og køb til/fra EU og udland er komplicerede, og der findes undtagelser til hovedreglen. Vi vil her gennemgå hovedreglerne. Der skal gøres opmærksom på, at hvis en momsfri virksomhed køber ydelser som er omfattet af hovedreglen, skal virksomheden lade sig momsregistrere i deres hjemland for at afregne momsen af købet. Virksomheder, der sælger ydelser eller varer til andre EU-lande, men er under grænsen på 50.000 kr. årligt, skal lade sig momsregistrere. Der er undtagelser til hovedreglen, blandt andet skal restaurationsydelser momses i det land, de udføres. 

Salg af varer til andre EU lande

I forhold til salgsfakturaen
 • Der kan udstedes faktura uden moms hvis køberen er momsregistreret i et andet EU-land, og varen forlader Danmarks grænser.
Momsangivelsen
 • Salget angives i rubrik b varer
 • Salget skal listeangives på EU-salgsangivelse.
  • Købers momsnummer med landekode foran skal fremgå
  • Samlede værdi til hvert enkelt køber uden moms
  • Samlede værdi uden moms til andre EU-lande
  • Indberetningen skal ske månedligt uanset hvorvidt virksomheden er halvårs, kvartals, eller måneds moms. 
Andre vigtige informationer 
 • Der skal foretages afstemninger af rubrik b varer og listeangivelsen (EU-salgsangivelse)
 • Udarbejde og opbevarer oversigt på kunder i andre EU-landes momsregistreringsnumre. 
 • Sælger skal undersøge om køber er afgiftspligtig virksomhed. Dette gøres ved at verificere det oplyste momsnummer er gyldigt på salgstidspunktet. Det er vigtigt, at gemme dokumentationen. 
 • Hvis køber ikke oplyser momsnummer, skal salget pålægges dansk moms.
 • Sælger skal kunne dokumentere, at varerne er sendt fra Danmark til et andet EU-land. F.eks. fragtbreve, faktura fra transportfirma eller andet.

Salg af ydelser til andre EU lande

I forhold til salgsfakturaen
 • Der skal udstedes en faktura uden moms
 • Købers momsnummer med landekode foran skal fremgå
 • Der skal stå “The sale is subject to reverse charge. The recipient is liable for VAT” eller tilsvarende formulering, der beskriver, at køber skal betale momsen i hjemlandet.
Momsangivelsen
 • Salget angives i Rubrik B ydelser
 • Salget skal listeangives på EU-salgsangivelse.
  • Købers momsnummer med landekode foran skal fremgå
  • Samlede værdi til hvert enkelt køber uden moms
  • Samlede værdi uden moms til andre EU-lande
  • Indberetningen skal ske månedligt uanset hvorvidt virksomheden er halvårs, kvartals, eller måneds moms. 
Andre vigtige informationer 
 • Der skal foretages afstemninger af rubrik b ydelser og listeangivelsen (EU-salgsangivelse)
 • Udarbejde og opbevarer oversigt på kunder i andre EU-landes momsregistreringsnumre. 
 • Sælger skal undersøge om køber er afgiftspligtig virksomhed. Dette gøres ved at verificere det oplyste momsnummer er gyldigt på salgstidspunktet. Det er vigtigt, at gemme dokumentationen. 
 • Hvis køber ikke oplyser momsnummer, skal salget pålægges dansk moms.

Salg af varer udenfor EU

Salg af varer udenfor EU er fritaget for moms, uanset om køber er en virksomhed eller privatperson.

 • Sælger skal kunne dokumentere, at varerne er sendt fra Danmark til et andet EU-land. F.eks. fragtbreve, faktura fra transportfirma eller andet.
 • Salget uden moms skal medtages på momsangivelsens rubrik C. 
 • Sælger skal registrere sig som eksportør. 
 • Sælger skal udfærdige en udførselsangivelse. 
 

Salg af ydelser udenfor EU

Hovedreglen er her, at salget skal faktureres uden moms. Dette gælder både virksomheder og privatpersoner. Der findes såkaldte udnyttelseskriterium. Hvis disse ydelser der går under udnyttelseskriterium, og hvis disse benyttes i Danmark, skal salget pålægges dansk moms. Dette gælder både virksomheder og privatpersoner.
 • Der er ingen krav om anførsel af momsnummer.
 • Salget skal angives i rubrik C.
 • Da det er salg udenfor EU, skal det ikke listeangives på EU-salgsangivelse

Køb af varer i andre EU lande

Som køber modtages en købsfaktura uden moms, når køber har opgivet sit danske momsnummer, samt varerne har forladt leverandørens hjemland. 

Momsangivelsen

 • Køber skal medtage fakturaværdien i rubrik A varer på momsangivelsen. 
 • Køber skal selv beregne 25% dansk moms af købet. Dette medtages i rubrik “moms af køb af ydelser fra udlandet med omvendt betalingspligt”. 
 • Hvis købet anvendes til virksomhedens momspligtige aktiviteter, kan erhvervelsesmomsen fratrækkes som alm. købsmoms. I de fleste tilfælde vil et køb fra EU, skulle angives 3 steder på momsangivelsen. 

Køb af ydelser i andre EU lande

Som køber skal du oplyse dit danske momsnummer til sælger. Sælger vil herefter sende en faktura uden moms. 
 
Momsangivelsen
 • Køber skal medtage fakturaværdien i rubrik A ydelser på momsangivelsen. 
 • Køber skal selv beregne 25% dansk moms af købet. Dette medtages i rubrik “moms af køb af ydelser fra udlandet med omvendt betalingspligt”. 
 • Hvis købet anvendes til virksomhedens momspligtige aktiviteter, kan erhvervelsesmomsen fratrækkes som alm. købsmoms. I de fleste tilfælde vil et køb fra EU, skulle angives 3 steder på momsangivelsen. 

Køb af varer udenfor EU

Vigtige informationer
 • Sælger vil sende en faktura uden moms.
 • Køber skal registreres som importør. 
 • Køber skal betale importmoms ved indførslen af varer. 
 • Der kan være told på varerne. 
Momsangivelsen
 • Importmomsen angives i rubrik “Moms af varekøb fra udlandet”
 • Hvis købet anvendes til virksomhedens momspligtige aktiviteter, kan importmomsen fratrækkes som alm. købsmoms.
 • Købet skal ikke medtages i rubrikkerne A-C. 
 

Køb af ydelser udenfor EU

Køb af ydelser udenfor EU vil som hovedregel være uden moms. 
 
Momsangivelsen
 • Køber skal selv beregne 25% dansk moms af købet. Dette medtages i rubrik “moms af køb af ydelser fra udlandet med omvendt betalingspligt”. 
 • Hvis købet anvendes til virksomhedens momspligtige aktiviteter, kan erhvervelsesmomsen fratrækkes som alm. købsmoms. I de fleste tilfælde vil et køb fra EU, skulle angives 3 steder på momsangivelsen. 
 • Købet skal ikke medtages i rubrikkerne A-C. 

 

One stop shop-ordning (OSS)

Omhandler virksomheder, der sælger varer og ydelser til private indenfor EU. Hvis virksomhedens samlede fjernsalg til andre EU-lande overstiger 10.000 EUR eksl. moms, skal virksomheden pålægge moms i det land, hvor den private forbruger er bosat. Virksomheden skal momsregistreres i det pågældende land. Ved at registrere sig under OSS-ordningen, skal virksomheden slipper virksomheden for at indbetale moms til andre EU lande. OSS-ordningen hører sammen med den almindelige momsangivelse. På den måde kan virksomheden indbetale den lokalt opkrævede moms via Skattestyrelsen i Danmark. Ordningen vedrører kun salgsmoms, og kan ikke bruges til at få fradrag for købsmoms i de lande, som man har fjernsalg til. 
Man kan ikke benytte sig af OSS-ordningen, hvis man har et lager i et forbrugsland. Her skal man i stedet momsregistreres og betale national moms i det pågældende land.