Når troværdighed tæller

Troværdighed

Troværdighed tæller – når du tilvælger at bruge revisor i din virksomhed, får dine samarbejdspartnere tillid til dig, og de informationer
som de kan læse om din virksomhed på nettet. En vigtig del af vores arbejde er at rådgive og sparre med vore kunder. Du kan læse mere om os her.

Vælg den rigtige revisor

Det er sådan, at alle kan kalde sig revisor. Det er en ubeskyttet titel. Titler som godkendt revisor, statsautoriseret revisor og registreret revisor er beskyttede titler. Disse titler kan dermed bruges til at frasortere “revisorer” med manglende/mangelfuld uddannelse.

En godkendt revisor kan både være en statsautoriseret eller en registreret revisor. Det er en fælles betegnelse. Dorthe Kristiansen er registreret revisor.

Hos os, får du blandt andet en revisor, der:

  • løbende holder sig opdateret på lovgivning og deltager i kurser/uddannelse med minimum 120 timers undervisning på en periode på 3 år. Dette er obligatorisk.
  • lovligt kan underskrive erklæringer til myndighederne.
  • har en særlig forståelse for din virksomhed og varetager dine interesser som virksomhedsejer.
  • overholder lovgivningen og etiske regler for revisorer.
  • har en forsikring, der dækker eventuel erstatning ifm. erklæringer
Vi er medlem af FSR – danske revisorer. De medvirker til at højne og udvikle vores kvalifikationer og anseelser.