Privatlivspolitik

Den 25. maj 2018 trådte den europæiske databeskyttelsesordning (General Data Protection Regulation) i kraft. Databeskyttelse har høj prioritet hos os, og vi ønsker åbenhed og transparens omkring, hvordan vi behandler jeres personlige oplysninger.

Skanderborg Revision er dataansvarlig for de oplysninger, vi indsamler om jer.
Vi sikrer, at jeres persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Formålet med behandlingen af jeres data er kunne behandle de indgåede aftaler med jer jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1. og særlig lovgivning herunder revisorloven. Vi indsamler ikke personoplysninger via hjemmesiden, data vil derfor først blive indsamlet ved personlig eller skriftlig kontakt fra og med jer.

Vi indsamler nødvendige oplysninger til brug for:

  • Revidering af regnskab og bogholderi.
  • Opretholdelse af kunderelation
  • Udsendelse af nyhedsbrev under forudsætning af jeres samtykke.

Vi behandler kun den data om jer og jeres ansatte, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores forpligtelse til jer. Desuden kan det ved lovgivning være bestemt, hvilken type data, vi skal indsamle og behandle for vores forretningsdrift.

Data vi kan indsamle om jer:

  • Almindelige persondata
  • Betalingsoplysninger / transaktionsdata
  • CPR-nummer
  • Skatteoplysninger

Vi vil indhente fuldmagt til at tilgå fornødne foranstaltninger såsom SKAT.

Da vores service er afhængig af, at jeres data er korrekte og opdaterede, beder vi jer oplyse os om relevante ændringer i jeres data.

Videregivelse af persondata
Vi videregiver ikke oplysninger til tredjemand eller offentlige myndigheder medmindre andet er aftalt eller vi er forpligtet ved lov.

Hvem indsamler vi persondata fra
Vi indsamler oplysninger fra jer og jeres ansatte, samt fra fornødne myndigheder herunder SKAT og CVR-registret.

Opbevaring af data
Vi beskytter jeres data mod at blive tilintetgjort, gå tabt og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Sletning af dine data
Vi gemmer jeres data så længe vi har et kundeforhold. Hvis vores relation ophører, sletter vi jeres data når de ikke længere er nødvendige til det formål, som var årsagen til indsamlingen.
Dog opbevarer vi data til brug for regnskab i mindst 5 år, grundet reglerne i bogførings- og hvidvaskloven.

Nyhedsbrev
I skal give samtykke til at modtage vores nyhedsbrev, og I kan til enhver tid trække jeres samtykke tilbage. Vi bruger tjenester fra MailChimp (The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Atlanta, GA 30308 USA) som håndterer e-mailtrafik via servere i USA.
Desuden bruger vi e-mailtjenester fra Outlook (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA). Begge overholder EU-US Privacy Shield. Du kan finde flere oplysninger om Privacy Shield på www.privacyshield.gov

Rettigheder for indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse
I har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi opbevarer om jer, hvor de stammer fra og hvad vi anvender dem til. Hvis I mener at de data vi har om dig er unøjagtige eller forkerte, har I ret til at få dem rettet. I kan til enhver tid anmode om sletning af jeres data, under forudsætning af at vi ikke har brug for den data til udførelse af en aftale med jer, eller det ikke er i strid med lovbestemte krav til opbevaring af data.

Hvis I ikke mener vi behandler jeres data på en korrekt måde, er I velkomne til at kontakte os. I har desuden mulighed for at klage over vores behandling af jeres data, ved at indgive en skriftlig klage til: Datatilsynet, Borgergade 25, 5, DK-1300 København K eller www.datatilsynet.dk

Cookies
Vi placerer, ved anvendelse af hjemmesiden, udelukkende teknisk nødvendige cookies. Vi anvender cookies til trafikmåling og med henblik på at forbedre brugeroplevelse og funktionalitet. Fravalg af cookies vil nedsætte hjemmesidens funktionalitet. Cookies indsamler ikke information om hvem den besøgende er.

Hvis I har spørgsmål til vores behandling af jeres oplysninger, er I altid velkomne til at kontakte os.
I kan kontakte os på følgende måder:

E-mail: dk@skanrev.dk
Telefonisk: 86 52 12 11
Brev: Skanderborg Revision, Godthåbsvej 23-25, 8660 Skanderborg