Tidsfrister og skattesatser

Nedenfor finder du en folder med tidsfrister og skattesatser 2019/2020. Folderen indeholder en masse information blandt andet: årsoversigt, restskat, overskydende skat,  skattefrie godtgørelser, beskæftigelsesfradrag, lønmodtagerudgifter, pensionsordninger, aktier (aktieavancer, aktieindkomst, kursgevinst, beskatning m.fl.), selvstændigt erhvervsdrivende, afskrivninger, momsfradrag m. fl.

Nedenfor har vi samlet de mest brugte satser for 2020.