5 typiske bogføringsfejl

Det er måske allerførste gang, du stifter bekendtskab med bogføring. Det kan virke uoverskueligt og en smule svært. Vi tilbyder vores kunder, at de kan sidde hos os og lave deres bogføring. Har du brug for hjælp undervejs, er vi til rådighed. Du betaler kun for den tid, vi bruger på at hjælpe dig. Læs mere her

Vi har samlet de 5 typiske bogføringsfejl.

 • Når du bogfører, er det vigtigt, at du følger banken og ikke fakturadatoen. Det vil sige, at du registrerer udgiften eller indtægten den dag, de figurerer på bankkontoen.
 • Når du bogfører, er det vigtigt, at forstå forskellen på debet og kredit. I den forbindelse er det vigtigt at vide, om der er tale om en debetsaldo eller en kreditsaldo:
  • I resultatopgørelsen (driften) er omsætning tilknyttet en kreditsaldo og udgifter tilknyttet en debetsaldo.
  • I balancen (aktiver og passiver) er passiverne tilknyttet en kreditsaldo og aktiverne er tilknyttet en debetsaldo.

Når vi ved, hvorvidt der er tale om en kreditsaldo eller debetsaldo gælder følgende:

  • På konti med debetsaldo vil:
   • Saldoen falde, når du krediterer kontoen.
   • Saldoen øges, når du debiterer kontoen.
  • På konti med kreditsaldo vil:
   • Saldoen falde, når du debiterer kontoen.
   • Saldoen øges, når du krediterer kontoen

Lad os tage et eksempel på et varekøb:

 DebetKredit
Bank 1.000 kr.
Varekøb1.000 kr. 

Da vi er i resultatopgørelsen og har en udgift på 1.000 kr., ved vi, at den er tilknyttet en debetsaldo. Derfor vil beholdningen i banken falde, når vi krediterer. Kontoen med varekøb vil saldoen derimod stige, når vi debiterer.

På den måde kan vi følge med i, om der er balance. Hvis der ikke er balance, er der sket en bogføringsfejl.

 • Når du bogfører, skal du være opmærksom på moms. På dine bilag vil det altid fremgå, hvis der er moms på. Det kan være nødvendigt at oprette ekstra konti i dit regnskabsprogram med korrekt moms, som du kan bruge.
  • Der er moms på fragt – men IKKE frimærker.
 • Når du bogfører på kontoen småanskaffelser, skal du være opmærksom på, at beløbet ikke må overstige 32.000 kr. (2023). Den samlede sum af komplementære varer må heller ikke overstige beløbet. Hold dig årligt opdateret på her
 • Når du bogfører, skal du skelne mellem restaurantsbesøg og mad serveret til interne/eksterne møder ift. Momsfradraget, og det er derfor vigtigt, at der skelnes i bogføringen, da det vil lette momsafstemningen.

Har du brug for revisor hjælp til bogføring? Vi tilbyder forskellige bogføringsløsninger. Vælg den model, der passer dig bedst.