FSR - Danske revisorer

Vi er medlem af FSR, som i sidste ende kommer dig til gode.

FSR er en organisation, der beskæftiger sig med revision, regnskab, skat og virksomhedsøkonomi. FSR repræsenterer revisorbranchen i Danmark. De deltager i relevante politiske diskussioner, og kan derfor have indflydelse på lovgivningen inden for området. De varetager revisorbranchens interesser. FSR optræder yderligere mere som et talerør i erhvervspolitiske debatter.

Gennem FSR holder vi os løbende opdateret med relevant viden, således vi er klar til at hjælpe dig med aktuelle udfordringer gennem kompetent rådgivning.

FSR afholder også faglige kurser, som vi deltager i, og således sikre kvaliteten af vores arbejde.

FSR har udarbejdet nogle gode pjecer, foldere og faktaark, som også kan være relevante for dig.

Se mere på SMV portalen på FSR: