Kontantforbuddet

 

Det er i dag ulovligt for erhvervsdrivende som ikke omfattet af hvidvaskloven at modtage kontanter på 20.000 kr.

Det gælder uanset om transaktionen sker på en gang, eller som flere transaktioner, der er eller ser ud til at være indbyrdes forbundet.

Kontantforbuddet gælder erhvervsdrivende, som ikke er omfattet af hvidvaskloven. Så en revisor, leasingselskab eller bank mv. er ikke omfattet af kontantforbuddet.

Bøder

I dag idømmes man bøde på 25% af overtrædelsen. Altså hvis man modtager kontanter ud over 19.999 kroner.

Så hvis man eksempelvis modtager 100.000 kroner for salg af en bil, idømmes man en bøde på 25% af 80.001 kr., altså afrundet 20.000 kroner.

Virtuel valuta

Endvidere omfattes udbydere af veksling mellem en eller flere typer af virtuel valuta, udbydere af overførsel af virtuel valuta og udstedere af virtuel valuta. Alle for transaktioner på 1.000 € eller over = krav om kundekendskabsprocedurer (ID mv.).

Det gælder uanset om transaktionen sker på en gang, eller som flere transaktioner, der er eller ser ud til at være indbyrdes forbundet.

Virksomheder med virtuel valuta pålægges at have en hvidvaskansvarlig. De er finansielle aktører, og omfattes af denne bekendtgørelse (som ligger i udkast). Efter bekendtgørelsens § 1, stykke 3, skal de indberette en række oplysninger til Finanstilsynet kvartalsvist, om bl.a. risikovurdering, antal kunder osv. Der skal indberettes 26 oplysninger.

Ikrafttrædelse

Lovændringen (fra 50.000 kr. til 20.000) trådte i kraft fra 1. juli 2021. 

Se lovforslaget med kommentarer her.

Kontakt os hvis du vil vide mere