Krav om digital bogføring

Hvornår gælder det fra?

  • Fra 1. juli 2024 skal regnskabsklasse B-D bogføre digitalt og opbevare bilag i det digitale bogføringssystem
  • Fra 1. januar 2026 skal regnskabsklasse A bogføre digitalt og opbevare bilag i det digitale bogføringssystem

Bemærk det ikke gælder for ikke-regnskabspligtige virksomheder, som har en omsætning under 300.000 kr. (Enkeltmandsvirksomheder) 

Hvad gælder?

  • Krav om digital bogføring i digitalt bogføringssystem
  • Når kravet til digitalt bogføringssystem træder i kraft, skal virksomheden også indberette bogføringssystemets navn og CVR-nr. til SKAT eller erhvervsstyrelsen afhængig af regnskabsklasse.
  • Det digitale bogføringssystem skal være godkendt af erhvervsstyrelsen. 

Krav om opbevaring af digital regnskabsmateriale + sikkerhedskopi.