Pligtig bogføringsbeskrivelse 1.7.2022

Den ny bogføringslov kræver beskrivelse af bogføring og opbevaring fra 1. juli 2022.

Hvem er det relevant for?

Hovedparten af de virksomheder som er omfattet af bogføringsloven, skal udarbejde den pligtige beskrivelse senest 1.7.2022. Det er for eksempel:

  • Alle selskaber og andre virksomheder omfattet af årsregnskabslovens klasse B.
  • Personlige virksomheder, hvis omsætning er større end 300.000 kr.
  • Interessentskaber med omsætning over 300.000 kr.
  • Andelsboligforeninger, hvis omsætningen er større end 300.000 kr. Boligafgiften tæller med i opgørelsen.

Nedenstående virksomheder er omfattet af bogføringslovens krav generelt, men er IKKE omfattet af kravet om systembeskrivelser:✓ Personlige virksomheder, I/S, andelsboligforeninger mv. (virksomheder som efter årsregnskabsloven ikke er regnskabspligtige), med en omsætning under 300.000.

Pligtig beskrivelse

Kravet om beskrivelse af bogføringen og opbevaringen, findes i bogføringslovens § 6. Efter denne skal beskrivelserne indeholde:

  • en beskrivelse af procedurer der sikrer, at alle virksomhedens transaktioner løbende registreres,
  • en beskrivelse af procedurer der sikrer, at virksomhedens regnskabsmateriale opbevares betryggende
  • en beskrivelse af, hvilke medarbejdere (personnavne) der er ansvarlige for ovenstående to procedurer.

Man skal i beskrivelserne tage hensyn til at bogføringen skal tilrettelægges og udføres under hensyn til virksomhedens kompleksitet, antallet af transaktioner og transaktionernes økonomiske omfang. Så en lille virksomhed = mindre beskrivelse. Og større virksomhed = større beskrivelse.

I gamle lov (som gælder indtil 1.7.2022) var der en regel om standard-systemer. Den ophører således 1.7.2022 når ny lov træder i kraft, således at alle relevante virksomheder nu skal lave og opbevare en beskrivelse. Denne må øvrigt opbevares elektronisk eller på papir.

Standard fra Erhvervsstyrelsen?

I loven fremsættelsesbemærkninger er det anført, at Erhvervsstyrelsen vil lave en skabelon for beskrivelser, som man kan finde inspiration i. Skabelonen vil indeholde de elementer, som virksomheden skal have taget stilling til, med en vejledende tekst, således at virksomheden alene ved at udfylde skabelonen kan sikre sig, at den opfylder kravene i loven.

Vi håber at den når at komme i god tid inden 1.7.2022. Vi vil naturligvis hjælpe med information, når skabelonen bliver frigivet af Erhvervsstyrelsen.

Kontakt os, hvis du vil vide mere.