Tilbagebetaling af kompensation

Opdateret d. 09.09.2021
Der kan være mange grunde til, at du skal tilbagebetale hele eller dele af en udbetalt kompensation.
 
Der er 3 trin
 • Trin 1: Ansøgning om kompensation (oplysning om og dokumentation om forventet tab, udgifter m.v.)
 • Trin 2: Udbetaling af kompensation
 • Trin 3: Slutafregning. Dokumentation af omsætning og de faktiske udgifter i kompensationsperioden.
 
Det er efter trin 3, at Erhvervsstyrelsen beregner, om du skal tilbagebetale kompensationen. Beløbet vil fremgå på slutafregningen.
 
Du skal ikke betale renter i perioden mellem udbetaling og et evt. tilbagebetalingskrav. Hvis du ikke tilbagebetaler rettidigt, vil der blive påskrevet renter.
 

Frivillig tilbagebetaling

Man kan vælge frivilligt at tilbagebetale hele eller dele af en modtaget kompensation. Vælges dette, skal det gøres før, at Erhvervsstyrelsen foretager slutafregningen.

Hvis man vælger frivilligt at tilbagebetale den fulde kompensation, vil Erhvervsstyrelsen anse sagen for værende afsluttet. Der vil herefter ikke være yderligere sagsbehandling. Hvis Erhvervsstyrelsen får informationer, som kan give anledning til yderligere kontrol, kan sagen blive genåbnet og pålagt revision.

Hvis man vælger en delvis tilbagebetaling, vil sagen ikke lukkes. Virksomheden skal stadig leve op til betingelserne og indsende dokumentation.

Kompensation omsætningstab

Der kan være flere årsager til, at der skal laves en tilbagebetaling.

 • Hvis det viser sig, at omsætningen ikke som forventet er faldet med 30% i den ansøgte kompensationsperiode, vil der efterfølgende ske en regulering af den udbetalte kompensation.
 • Hvis du som selvstændig opnår en samlet personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020.

Hvis du vælger frivilligt at tilbagebetale kompensationen, skal du selv fastlægge beløbet, du vil tilbagebetale. Uanset om der vælges at tilbagebetale dele eller hele kompensationen vil sagen først blive endeligt afsluttet når der er sket en efterkontrol.

 

Kompensation for faste omkostninger

Der kan være flere årsager til, at der skal laves en tilbagebetaling.

 • Hvis det ved opgørelsen af din faktiske omsætning og faktiske omkostninger viser sig, at nedgangen i omsætningen blev mindre end forventet, og/eller at dine omkostninger blev mindre end forventet, skal du betale hele eller dele af kompensationen tilbage.
 • Du skal sende en opgørelse over den faktiske omsætning og faktiske omkostninger til Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen vil herefter lave en beregning, der viser hvorvidt du har fået udbetalt den korrekte kompensation.
Hvis du frivilligt vælger at tilbagebetale kompensationsbeløbet, skal du selv fastlægge beløbet, du vil tilbagebetale. Hvis du frivilligt vælger at tilbagebetale dele af kompensationsbeløbet, vil sagsbehandlingen af kompensationen først endeligt blive afsluttet, når der er foretaget en efterregulering baseret på din virksomheds resultat.
Hvis du frivilligt vælger at tilbagebetale hele kompensationsbeløbet, vil Erhvervsstyrelsen anse sagen for afsluttet. Dog kan sagen blive genåbnet, hvis Erhvervsstyrelsen får informationer, der giver anledning til yderligere kontrol, kan sagen genåbnes og blive pålagt revision.
 
Revisorgodtgørelsen skal ikke tilbagebetales, selvom virksomheden ønsker at tilbagebetale dele eller hele kompensationen. Revisorgodtgørelsen omhandler den pålagte udgift til revisorerklæring på op mod 16.000 kr. eksl. moms.
 

Lønkompensation

Der kan være flere årsager til, at der skal laves en tilbagebetaling.
 • Hvis du f.eks. i en periode genindkalder medarbejdere, skal der tilbagebetales kompensation for de hele dage, som medarbejderne har arbejdet.
 • Hvis du har fået straks udbetalt kompensationen, og det ved den efterfølgende kontrol viser sig, at der er manglende informationer eller fejl i dokumentationen, der er indsendt.
 • Hvis du har undtaget dage i hjemsendelsesperioden og ikke taget højde for at medregne weekender mv. Dermed vil kompensationsbeløbet være for højt, og en del af beløbet skal tilbagebetales.
 • Hvis antallet af hjemsendte medarbejdere ikke har svaret til mindst 30% eller mere end 50 ansatte, kan det ske at hele eller dele af beløbet.
Hvis du frivilligt vælger at tilbagebetale kompensationsbeløbet, skal du selv fastlægge beløbet, du vil tilbagebetale. Hvis du frivilligt har tilbagebetalt det fulde kompensationsbeløb, skal du ikke indberette til slutafregningen.
 
Vi har skrevet en masse artikler vedr. Covid-19, som du kan se her.