Statens hjælpepakke

Det kan ikke undgås, at Coronavirus vil få økonomiske konsekvenser forvirksomheder. Staten har lavet lovforslag til en hjælpepakke, der har til formål at afhjælpe den negative situation.

I første omgang koncentrerede staten sig om de store virksomheder, hvor lovforslagene blandt andet lød på forlængelse af betalingsfrister for moms for store virksomheder, A-skat og AM-bidrag.

I anden omgang oplyste staten, at turen nu var kommet til at kigge på de små og mellemstore virksomheder. Blandt andet udskydelse af betalingsfrist for moms og b-skatter.

Lovforslagene er vedtaget d. 17-03-20.

Moms

Der er vedtaget udskydelse af betalingsfristen for moms for store virksomheder (omsætning på over 50 mio.):

27. april flyttes til 25. maj
25. maj flyttes til 25. juni
25. juni flyttes til 27. juli

Det kommer ikke at gælde for offentlige myndigheder og institutioner.

Det er vedtaget, at der også for små og mellemstore virksomheder, sker udskydelse af betalingsfrist. Løsningen på udskydelsen være at sammenlægge 2 afgiftsperioder. I praksis vil det betyde for de små virksomheder med halvårlig moms, at momsen for 2 perioder skal betales 1. marts 2021. Mellemstore virksomheder med kvartalsafregning skal betale moms 1. september 2020.

A-skat og AM-bidrag

Betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag bliver forlænget for alle virksomheder. Det er kun betalingsfristerne, der forlænges – IKKE indberetningsfristen til eIndkomst.

For små- og mellemstore virksomheder:

11. maj rykkes til 10. september
10. juni rykkes til 12. oktober
10. juli rykkes til 10. november

For store virksomheder:

30. april rykkes til 31. august
29. maj rykkes til 30. september
30. juni rykkes til 30. oktober

Acontoskat

d. 20.03.20 skal 1. ordinære acontoskat for 2020 indbetales for selskaber.

Du kan med fordel ændre dine indkomstoplysninger, hvis du forventer en væsentlig afvigelse i indkomst på tastselv erhverv -> selskaber – > acontoskat. Således kan du ændre de forhold, der ligger bag udregningen af den ordinære acontoskat, og dermed nedsætte indbetalingen.

Skattekontoen

Hvis din virksomhed er omfattet af de lempede regler, skal du være opmærksom på, hvornår betalingsfristerne bliver rykket til.

Du kan desuden aktivere din mulighed for på Skattekontoen at hæve din udbetalingsgrænse, så du kan have op til 200.000 kr. stående på Skattekontoen. Der arbejdes politisk på at hæve grænsen, sådan at virksomheder, der kan betale til de tidligere frister, i væsentligt omfang har mulighed for det.

Formålet ved at hæve grænsen er, at du så vidt muligt undgår at få pengene retur, når du har penge stående på Skattekontoen.

Da betalingsfrister rykkes, løber der ikke dag-til-dag renter på.

Lønrefusion og sygedagpenge

Et andet lovforslag går ud på, at arbejdsgiver får udvidet ret til refusion for sygedagpenge eller løn, hvis fraværet skyldes Covid-19. På samme måde vil selvstændig erhvervsdrivende få udvidet ret til sygedagpenge, hvis det er som følge af covid-19.

I lovforslaget lægges der op til, at arbejdsgiver får refusion af kommunen, hvis en medarbejder er syg pga. Covid-19, og hvis medarbejderen ikke kan varetage sit arbejde, hvis der f.eks. er tale om en hjemmekarantæne grundet en anbefaling udsendt af sundhedsmyndigheder.

Ift. selvstændig erhvervsdrivende får ret til sygedagpenge i deres egenperiode (2 uger), hvis de er syge af Covid-19, og hvis den erhvervsdrivende ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling vedr. Covid-19 fra sundhedsmyndighederne.

Lovforslagene er vedtaget d. 17.03.20. De vil gælde med tilbagevirkende kraft med første fraværsdag grundet Covid-19 fra d. 27.02.20 eller senere.

B-skatter

17.03.20 er lovforslaget om at rykke betalingsfrister for moms og b-skatter for små og mellemstore virksomheder vedtaget. Dette har til formål at afhjælpe likviditetsproblemer.

Betalingsfristerne rykkes til:

20. april rykkes til 20. juni
20. maj rykkes til 20. december

På den måde undgår virksomhederne at skulle betale b-skat i April og Maj. Hvis du nu allerede forventer en nedgang i indtjening, kan du med fordel nedsætte b-skattebetalingen for resten af 2020.

Du kan nedsætte den forventede B-indkomst på din forskudsopgørelse 2020 i felt 210 på skat.dk. Herudover skal du indtaste, hvor meget du allerede har betalt i B-skat i felt 342 og i felt 366 dato for opstart af ny skattekort 01.04.2020.

Læs mere på www.skm.dk og www.fsr.dk

Oplysningerne stammer fra skat.dk.