Statens hjælpepakke

Opdateret d. 04.02.2021

Det kan ikke undgås, at Coronavirus vil få økonomiske konsekvenser forvirksomheder. Staten har lavet lovforslag til en hjælpepakke, der har til formål at afhjælpe den negative situation.

I første omgang koncentrerede staten sig om de store virksomheder, hvor lovforslagene blandt andet lød på forlængelse af betalingsfrister for moms for store virksomheder, A-skat og AM-bidrag.

I anden omgang oplyste staten, at turen nu var kommet til at kigge på de små og mellemstore virksomheder. Blandt andet udskydelse af betalingsfrist for moms og b-skatter.

Lovforslagene er vedtaget d. 17-03-20.

Moms

Der er vedtaget udskydelse af betalingsfristen for moms for store virksomheder (omsætning på over 50 mio.):

27. april flyttes til 25. maj
25. maj flyttes til 25. juni
25. juni flyttes til 27. juli

Det kommer ikke at gælde for offentlige myndigheder og institutioner.

Det er vedtaget, at der også for små og mellemstore virksomheder, sker udskydelse af betalingsfrist. Løsningen på udskydelsen være at sammenlægge 2 afgiftsperioder. I praksis vil det betyde for de små virksomheder med halvårlig moms, at momsen for 2 perioder skal betales 1. marts 2021. Mellemstore virksomheder med kvartalsafregning skal betale moms 1. september 2020.

Det er blevet afklaret med skatteministeriet, at de virksomheder, der gerne vil låne til momsbetalingen 01 marts 2021, ikke behøver at indbetale beløbet. 

Momsindberetningen skal stadig foretages, men indbetalingen skal ikke ske, hvis man ønsker momslånet. I løbet af af marts vil SKAT åbne for at søge om momslånet.

A-skat og AM-bidrag

Betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag bliver forlænget for alle virksomheder. Det er kun betalingsfristerne, der forlænges – IKKE indberetningsfristen til eIndkomst.

For små- og mellemstore virksomheder:

11. maj 2020 rykkes til 10. september 2020
10. juni 2020 rykkes til 12. oktober 2020
10. juli 2020 rykkes til 10. november 2020
10. august 2020 rykkes ikke.
10. september 2020 rykkes til 29. januar 2021
12. oktober 2020 rykkes til 31. marts 2021
10. november 2020 rykkes til 31. maj 2021

For store virksomheder:

30. april 2020 rykkes til 31. august 2020
29. maj 2020 rykkes til 30. september 2020
30. juni 2020 rykkes til 30. oktober 2020
31. juli 2020 rykkes ikke
31. august 2020 rykkes til 15. januar 2021
30. september 2020 rykkes til 16. marts 2021
30. oktober 2020 rykkes til 17. maj 2021

Acontoskat

d. 20.03.20 skal 1. ordinære acontoskat for 2020 indbetales for selskaber.

Du kan med fordel ændre dine indkomstoplysninger, hvis du forventer en væsentlig afvigelse i indkomst på tastselv erhverv -> selskaber – > acontoskat. Således kan du ændre de forhold, der ligger bag udregningen af den ordinære acontoskat, og dermed nedsætte indbetalingen.

Skattekontoen

Hvis din virksomhed er omfattet af de lempede regler, skal du være opmærksom på, hvornår betalingsfristerne bliver rykket til.

Du kan desuden aktivere din mulighed for på Skattekontoen at hæve din udbetalingsgrænse, så du kan have op til 200.000 kr. stående på Skattekontoen. Der arbejdes politisk på at hæve grænsen, sådan at virksomheder, der kan betale til de tidligere frister, i væsentligt omfang har mulighed for det.

Formålet ved at hæve grænsen er, at du så vidt muligt undgår at få pengene retur, når du har penge stående på Skattekontoen.

Da betalingsfrister rykkes, løber der ikke dag-til-dag renter på.

Lønrefusion og sygedagpenge

Et andet lovforslag går ud på, at arbejdsgiver får udvidet ret til refusion for sygedagpenge eller løn, hvis fraværet skyldes Covid-19. På samme måde vil selvstændig erhvervsdrivende få udvidet ret til sygedagpenge, hvis det er som følge af covid-19.

I lovforslaget lægges der op til, at arbejdsgiver får refusion af kommunen, hvis en medarbejder er syg pga. Covid-19, og hvis medarbejderen ikke kan varetage sit arbejde, hvis der f.eks. er tale om en hjemmekarantæne grundet en anbefaling udsendt af sundhedsmyndigheder.

Ift. selvstændig erhvervsdrivende får ret til sygedagpenge i deres egenperiode (2 uger), hvis de er syge af Covid-19, og hvis den erhvervsdrivende ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling vedr. Covid-19 fra sundhedsmyndighederne.

Lovforslagene er vedtaget d. 17.03.20. De vil gælde med tilbagevirkende kraft med første fraværsdag grundet Covid-19 fra d. 27.02.20 eller senere.

B-skatter

17.03.20 er lovforslaget om at rykke betalingsfrister for moms og b-skatter for små og mellemstore virksomheder vedtaget. Dette har til formål at afhjælpe likviditetsproblemer.

Betalingsfristerne rykkes til:

20. april rykkes til 20. juni
20. maj rykkes til 21. december

På den måde undgår virksomhederne at skulle betale b-skat i April og Maj. Hvis du nu allerede forventer en nedgang i indtjening, kan du med fordel nedsætte b-skattebetalingen for resten af 2020.

Du kan nedsætte den forventede B-indkomst på din forskudsopgørelse 2020 i felt 210 på skat.dk. Herudover skal du indtaste, hvor meget du allerede har betalt i B-skat i felt 342 og i felt 366 dato for opstart af ny skattekort 01.04.2020.

Læs mere på www.skm.dk og www.fsr.dk

Oplysningerne stammer fra skat.dk.

Momslån

Små og mellemstore virksomheder har mulighed for at få et rentefrit momslån og løsumsafgiftslån til visse erhverv.

Hvis du ikke allerede har søgt om et momslån, har du stadig mulighed for at gøre det. Virksomhederne kan ansøge om lånet fra d. 17. november 2020 til 18. december 2020.

Beløbsstørrelsen på momslånet er svarende til den moms, virksomheden har indberettet for 4. kvartal 2019 eller 2. halvår 2019.

Oprindelige skulle det rentefri moms eller lønsumsafgiftslån tilbagebetales d. 1. april 2021. Dette er blevet udskudt til d. 1. november 2021.

Du kan læse meget mere på skat.dk.

Personalegoder

Der er indført nye regler på området for at tilgodese oplevelsesindustrien. Læs mere her.