Søg om udsættelse af slutafregning

risten for indsendelse af slutafregning er i praksis 30. oktober 2021. Nu kan der søges om yderligere 30 dages frist.

Hvem kan søge?

Hvis virksomheden grundet udefrakommende omstændigheder kan konstatere, at de ikke kan nå fristen den 30. oktober 2021, kan virksomheden anmode om yderligere 30 dage til at indberette til slutafregningen. Hvis anmodningen imødekommes vil den efterfølgende frist for at indberette til slutafregningen være 29. november 2021.’

FSR skriver at der er 5 valgmuligheder i ansøgningen:

  • Mangler revisor
  • Manglende indberetning fra koncernforbindelser i udlandet mv.
  • Tekniske udfordringer med at indberette eller
  • Sygdom
  • Det er også muligt at angive andre årsager under kategorien “Andet”. 

2 arbejdsdage

Har Erhvervsstyrelsen ikke truffet anden afgørelse senest to arbejdsdage efter ansøgning om fristforlængelse, skal ansøgningen anses for godkendt.

Hvilke ordninger?

Fristen gælder følgende kompensationsordninger og -perioder:

•    Lønkompensation fra 9. marts til 29. august 2020.
•    Kompensation for udgifter til faste omkostninger fra 9. marts til 8. juli 2020.
•    Kompensation for til selvstændige og freelancere fra 9. marts til 31. august 2020

Lukkede virksomheder

Både aktive og lukkede virksomheder skal indberette til slutafregning. Erhvervsstyrelsen er ved at afklare, hvordan solgte og lukkede virksomheder skal indberette deres oplysninger til slutafregningen. Disse virksomheder vil få et brev med en individuel frist for deres indberetning.

Link

Link til Erhvervsstyrelsens nyhed om emnet (og ansøgningsblanket)

https://erhvervsstyrelsen.dk/virksomheder-kan-nu-soege-om-udsaettelse-af-indberetning-til-slutafregning