Slutafregning

Opdateret d. 28.09.2021

Hvis du har modtaget kompensation i 2020, skal der foretages en slutafregning. Nogle har allerede fået brev om, at de skal indberette en række oplysninger og dokumentation for perioden, som de har fået kompensation for. 

Grunden til at der skal foretages en slutafregning skyldes, at den udbetalte kompensation er på baggrund af forventede tal. Erhvervsstyrelsen skal derfor have de faktiske tal for at beregne det endelige kompensationsbeløb, som du er berettiget til. 

I forbindelse med indberetningen vil der automatisk blive beregnet en foreløbig opgørelse, der viser om du skal tilbagebetale dele eller hele kompensationen, eller om du er berettiget til yderligere kompensation. Den endelige opgørelse kommer, når erhvervsstyrelsen har godkendt det indsendte. 

Virk har lavet relevant skriv og videogennemgang af indberetningen af slutafregning til de forskellige kompensationsordninger:

Slutafregning – omsætningstab

Slutafregning – lønkompensation

Slutafregning – Faste omkostninger

Slutafregning overblik

  • Du modtager et brev for erhvervsstyrelsen via e-boks. I brevet vil der blandt andet være angivet en frist for indberetningen. Herefter logger du på virk.dk og indberetter dine faktiske tal, og dokumentere de forhold erhvervsstyrelsen ønsker. 
  • Den endelige opgørelse modtager du via e-boks fra erhvervsstyrelsen, når de har færdigbehandlet slutafregningen.
  • Der er frist for indsendelse af oplysninger for alle 3 kompensationstyper, den 30. september 2021. Hvis man ikke overholder fristen, udsendes en rykker med 30 dages frist. Læs mere her. 

Vi står klar til at hjælpe dig

Vi hjælper dig gerne med at slutafregne. Kontakt os via mail eller giv os et opkald, hvis vi skal kigge nærmere på din slutafregning.