Det skal du forholde dig til

Som virksomhed skal du sørge for at flest muligt arbejder hjemmefra, afspadsere eller holde ferie. Det kan give udfordringer og en række ting, du som arbejdsgiver skal forholde dig til.

 • Der findes ikke lovkrav, om at en medarbejder skal arbejde hjemmefra. Det er en aftale mellem medarbejder og arbejdsplads.
 • Man kan ikke kræve, at en medarbejder går ned i en løn i en periode. Det ville forudsætte en aftale. Der findes dog en arbejdsfordelingsordning, der giver mulighed for at arbejde nogle dage, og de øvrige gå ledige. Medarbejderen har gennem a-kasse mulighed for at få supplerende dagpenge.
 • I ferieloven står der at afholdelse af restferie skal varsles fra arbejdsgivers side af min. 1 måned før. Ferieloven kan fraviges i særlige omstændigheder. Det kan være en begivenhed af ekstraordinær og upåregnelig karakter, som påvirker virksomheden. Det vil altid være en vurdering af om, der er tale om særlige omstændigheder.
 • Så længe du, som arbejdsgiver, ikke pålægger din medarbejder at udeblive for arbejde, vil medarbejderen have mødepligt som udgangspunkt. I situationer hvor medarbejderen ikke har andre muligheder for pasning af barn, vil medarbejderen være nødt til at passe barnet og blive væk fra arbejde. Der vil ikke være belæg for en afskedigelse på baggrund af udeblivelsen, dog vil du som arbejdsgiver ikke være forpligtet til at udbetale løn for den tid, barnet bliver passet derhjemme.
 • Hvis en medarbejder melder sig syg, anses vedkommende som sygemeldt. Som arbejdsgiver kan du kræve en lægeerklæring, der dog betales af arbejdsgiver.

 

 • Ifølge helbredelsesoplysningsloven har en medarbejder ikke pligt til at oplyse om årsag til sygefravær, og du må derfor som arbejdsgiver ikke spørge ind til det. Det vil dog være hensigtsmæssigt, hvis medarbejderen oplyser om den meget smitsomme coronavirus eller mistanke herom.
 • En medarbejder kan ikke give sig selv karantæne. Dette skal være givet af en læge eller sundhedsmyndighed, ellers kan udeblivelse fra arbejde uden saglig grund, føre til ansættelsesmæssige konsekvenser. Som udgangspunkt anses karantæne eller sygdom som følge af covid-19 ikke som saglig grund til afskedigelse.
 • Undgå at sende en syg medarbejder med offentlig transport hjem.
 • Trods lukningen af grænserne lørdag d. 14.03.20, vil det ikke få konsekvenser for import og eksport af varer.

Forebyggelse

Hvis hjemmearbejde ikke er muligt, er det vigtigt, at du som virksomhed tager ansvar og forebygger mod smitte.

Kommunikation er vigtig. Sørg for at holde dine medarbejdere opdateret omkring udviklingen af coronavirus, og hvordan de skal forholde sig til det. Spred budskabet og bryd vaner, der ikke er hensigtmæssige.

 • Vask hænder ofte og sprit af.
 • Nys/Host i albuebøjningen.

Ekstra rengøring er nødvendig for at inaktivere coronavirus.

Informationen stammer fra virksomhedsguiden.