NYT OM AUB BIDRAG – beregn hvad din virksomhed skal betale

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i 2016 en trepartsaftale om ”tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark”. Det betyder blandt andet, at arbejdsgiverne stræber på at oprette 8.000-10.000 ekstra praktikpladser (elevpladser) med henblik på at imødekomme manglen på faglært arbejdskraft i Danmark og gøre det mere attraktivt for unge at tage en erhvervsuddannelse.

I 2017 betyder det for revisionsvirksomhederne hovedsageligt, at de modtager en øget lønrefusion for deres elever, når de er væk i skoleperioder. Refusionen er steget til kr. 3.150 pr. skoleuge for elever i deres første ansættelsesår og kr. 3.710 pr. skoleuge for elever i deres andet ansættelsesår. Refusionssatsen er for såkaldt 3. og 4. års revisorelever, da deres første to år i uddannelsen tælles som deres uddannelsesmæssige baggrund forud for elevtiden.

I 2018 indføres der et strafelement i form af et merbidrag for manglende praktikpladser (elevpladser). Hvis du som revisionsvirksomhed ikke ansætter nok elever i forhold til en måluddannelsesratio, vil du blive opkrævet et merbidrag sammen med dit AUB-bidrag (arbejdsgivernes uddannelsesbidrag).

Kilde FSR

Få spørgsmål og svar på SMVdanmark hjemmeside og følg med i hvad der kommer at nyt – KLIK HER BEREGN hvad dit bidrag kan blive.