Midlertidig lønkompensation

Opdateret d. 18.12.20

Der er lavet lovforslag om en ordning til private virksomheder, som er ekstra hårdt ramt økonomisk grundet coronavirus/covid-19. I stedet for at afskedige medarbejdere grundet de økonomiske konsekvenser covid-19 medfører, er der lavet en lønkompensation for det forventede antal medarbejdere, som virksomheden i stedet for at afskedige hjemsender.

Virksomheden skal stå overfor at måtte afskedige min. 30% af medarbejderne eller mere end 50 ansatte.

Kompensationsordningen gælder fra 9. marts til og med 29. august 2020. Ordningen er blevet forlænget siden første udmelding.
Kompensationsordningen gælder frem til 30. oktober 2020 for de virksomheder, som har forbud mod at holde åbent, berørt af forsamlingsforbuddet på mere end 500 personer, grænselukninger og/eller udenrigsministeriets rejsevejledning.

Kompensationsordningen gælder uanset virksomhedens størrelse, og kan bruges på både timelønnede, funktionærer, deltids- og fuldtids ansatte.

Du kan ansøge om kompensation digitalt. Alle der opfylder kravene, vil blive kompenseret uanset branche og virksomhedsform (gælder også fonde og foreninger).

Eksempler

  1. En virksomhed med 1 ansat er omfattet af lønkompensationsordningen, da det er 100% af medarbejderstablen. Selvstændige uden ansatte er ikke omfattet.
  2. En virksomhed med 10 ansatte kan bruge ordningen, hvis der som følge af covid-19 skal afskediges minimum 3 medarbejdere.
  3. En virksomhed med 8 ansatte skal også op på 3 medarbejdere for at kunne bruge ordningen.

For at virksomhederne kan anvende den nye lønkompensationsordning, kræves det, at de fravælger eksisterende muligheder for hjemsendelse uden løn.

Det skal du vide, om lønkompensationen

– Virksomheden skal udbetale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden, også selvom de er hårdt ramt økonomisk af covid-19. Fuld løn inkluderer også pension, feriepenge osv.

– For fastansatte udgør lønkompensationen 75% af de samlede lønomkostninger til berørte medarbejdere. Tidligere var det maksimalt dog 23.000 kr. pr. måned pr. berørt ansat. Dette er ændret til 30.000 kr. pr. måned pr. berørt ansat (opdateret 30.03.20).

– For timelønnede udgør lønkompensationen 90% af de samlede lønomkostninger til berørte medarbejdere. Tidligere var det maksimalt 26.000 kr. pr. måned pr. berørt ansat. Dette er ændret til 30.000 kr. pr. måned pr. berørt ansat (opdateret 30.03.20). Den maksimale kompensation svarer til 187,11 kr. pr. time med udgangspunkt i en 160,33 arbejdstimer pr. måned.

Det er ikke et krav, at medarbejderen er fuldtidsansat for, at virksomheden kan modtage lønkompensation.

Læs mere.

Eksempler

  1. En medarbejder tjener 190 kr. i timen. Kompensationen udgør 162,17 kr. pr. time, fordi 90% af 190 kr. er 171 kr. Dermed overskrides det maksimale beløb på 162,17 kr. pr time. 
  2. En medarbejder tjener 130 kr. i timen. Virksomheden vil få en lønkompensation på 117 kr. pr time, da det svarer til 90% af lønomkostningen.

– De hjemsendte fyringstruede medarbejdere må ikke arbejde i kompensationsperioden. De hjemsendes med fuld løn.

– For at virksomheden kan få lønkompensation, er det et krav, at der ikke afskediges medarbejdere grundet økonomiske årsager.

– Den berørte medarbejder som virksomheden søger kompensation til skal afholde ferie og/eller afspadsering i kompensationsperioden på i alt 5 dage. Har medarbejderen ikke ferie, afspadsering eller lignende skal der holdes tjenestefri uden løn. Virksomheden får ikke kompensation for dagene.

– Det er muligt bruge ordningen over flere gange i løbet af kompensationsperioden, hvis der opstår yderligere behov.

– Til ansøgningen skal du bruge: andel af medarbejdere der hjemsendes, CPR-nummer pr. medarbejder, løn pr. medarbejder, beskæftigelsesgrad pr. medarbejder, periode der søges kompensation for og grund, tro- og love erklæring fra ledelsen om korrekte oplysninger.

Forlængelse af kompensationsordningen

Genåbning af hjælpepakker

Myndighederne har besluttet at genåbne kompensationsordningerne fra d. 09.12.2020-03.01.2021. Læs mere her. 

Revisorbistand

Når coronavirus-krisen er overstået, skal der indsendes dokumentation for, at ordningen er blevet brugt. Dette skal ske med revisorbistand. Vi er selvfølgelig klar til at hjælpe dig gennem hele processen, både inden du hjemsender medarbejdere, med spørgsmål til ansøgning samt efterfølgende dokumentation for, at ordningen er blevet brugt.

Informationen stammer fra virksomhedsguiden og danskerhverv.

Ansøgning

Vi har udarbejdet en guide til, hvordan du ansøger. Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen, kan du altid kontakte os. Læs mere her. 

Du kan søge her.

Ansøgningsfrist for perioden 09.03.20-29.08.20 er d. 20.09.2020

Ansøgningsfrist for virksomheder, der kan bruge kompensationsordningen frem til 30. oktober, er d. 20.11.2020