Midlertidig lønkompensation

Opdateret d. 09.09.21

Der kan forekomme særlige krav afhængig af periode, hvorfor vi henviser til virk.dk for det fulde overblik.

Lønkompensation har til formål at forhindre virksomheder i at være nødsaget til at afskedige medarbejdere grundet de økonomiske konsekvenser covid-19 medfører.

Virksomheden skal stå overfor at måtte afskedige min. 30% af medarbejderne eller mere end 50 ansatte.

Kompensationsordningen gælder for de virksomheder, som har forbud mod at holde åbent, berørt af forsamlingsforbuddet på mere end 500 personer, grænselukninger og/eller udenrigsministeriets rejsevejledning.

Kompensationsordningen gælder uanset virksomhedens størrelse, og kan bruges på både timelønnede, funktionærer, deltids- og fuldtids ansatte.

Du kan ansøge om kompensation digitalt. Alle der opfylder kravene, vil blive kompenseret uanset branche og virksomhedsform (gælder også fonde og foreninger).

Eksempler

  1. En virksomhed med 1 ansat er omfattet af lønkompensationsordningen, da det er 100% af medarbejderstablen. Selvstændige uden ansatte er ikke omfattet.
  2. En virksomhed med 10 ansatte kan bruge ordningen, hvis der som følge af covid-19 skal afskediges minimum 3 medarbejdere.
  3. En virksomhed med 8 ansatte skal også op på 3 medarbejdere for at kunne bruge ordningen.

For at virksomhederne kan anvende den nye lønkompensationsordning, kræves det, at de fravælger eksisterende muligheder for hjemsendelse uden løn.

Det skal du vide, om lønkompensationen

– Virksomheden skal udbetale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden, også selvom de er hårdt ramt økonomisk af covid-19. Fuld løn inkluderer også pension, feriepenge osv.

– For fastansatte udgør lønkompensationen 75% af de samlede lønomkostninger til berørte medarbejdere. Tidligere var det maksimalt dog 23.000 kr. pr. måned pr. berørt ansat. Dette er ændret til 30.000 kr. pr. måned pr. berørt ansat (opdateret 30.03.20).

– For timelønnede udgør lønkompensationen 90% af de samlede lønomkostninger til berørte medarbejdere. Tidligere var det maksimalt 26.000 kr. pr. måned pr. berørt ansat. Dette er ændret til 30.000 kr. pr. måned pr. berørt ansat (opdateret 30.03.20). Den maksimale kompensation svarer til 187,11 kr. pr. time med udgangspunkt i en 160,33 arbejdstimer pr. måned.

Det er ikke et krav, at medarbejderen er fuldtidsansat for, at virksomheden kan modtage lønkompensation.

Eksempler

  1. En medarbejder tjener 190 kr. i timen. Kompensationen udgør 162,17 kr. pr. time, fordi 90% af 190 kr. er 171 kr. Dermed overskrides det maksimale beløb på 162,17 kr. pr time. 
  2. En medarbejder tjener 130 kr. i timen. Virksomheden vil få en lønkompensation på 117 kr. pr time, da det svarer til 90% af lønomkostningen.

– De hjemsendte fyringstruede medarbejdere må ikke arbejde i kompensationsperioden. De hjemsendes med fuld løn.

– For at virksomheden kan få lønkompensation, er det et krav, at der ikke afskediges medarbejdere grundet økonomiske årsager.

– Den berørte medarbejder som virksomheden søger kompensation til skal afholde ferie og/eller afspadsering i kompensationsperioden på i alt 5 dage. Har medarbejderen ikke ferie, afspadsering eller lignende skal der holdes tjenestefri uden løn. Virksomheden får ikke kompensation for dagene.

– Det er muligt bruge ordningen over flere gange i løbet af kompensationsperioden, hvis der opstår yderligere behov.

– Til ansøgningen skal du bruge: andel af medarbejdere der hjemsendes, CPR-nummer pr. medarbejder, løn pr. medarbejder, beskæftigelsesgrad pr. medarbejder, periode der søges kompensation for og grund, tro- og love erklæring fra ledelsen om korrekte oplysninger.

Revisorbistand

Når coronavirus-krisen er overstået, skal der indsendes dokumentation for, at ordningen er blevet brugt. Dette skal ske med revisorbistand. Vi er selvfølgelig klar til at hjælpe dig gennem hele processen, både inden du hjemsender medarbejdere, med spørgsmål til ansøgning samt efterfølgende dokumentation for, at ordningen er blevet brugt.

Informationen stammer fra virksomhedsguiden og danskerhverv.

Ansøgning

I Skanderborg Revision ApS og Oksbøl Revision ApS, vil vi gerne rådgive og besvare spørgsmål til ansøgningsprocessen. Du er velkommen til at kontakte os.

Kompensationsperioder, samt tilhørende ansøgningsfrister henviser vi til virk.dk for at finde.

Slutafregning

Du kan læse om fristen for revisorerklæring ifbm. slutafregning for lønkompensation. Læs mere her.