Kompensation for omsætningstab

Opdateret 09.09.2021

Denne kompensation dækker omsætningstab. Der kan forekomme særlige krav afhængig af periode, hvorfor vi henviser til virk.dk for det fulde overblik.

Kompensationen dækker op til 90% af det forventede omsætningstab i perioden, ift. seneste regnskabsårs gennemsnitlige omsætning. Dog højest 23.000 kr. i måneden pr. ejer, hvis kravene overholdes. Der er mulighed for at søge om forhøjet kompensation på hhv. 30.000 kr. og 33.000 kr. afhængig af om der er ansatte. Hvis der søges forhøjet kompensation må der ikke hæves mere end gennemsnitlig 23.000 kr. ud til ejeren. 

Krav

– Virksomheden skal opleve et fald i omsætning på min. 30%, som følge af covid19/coronavirus.
– Ordningen gælder for virksomheder med op til 25 fuldtidsansatte ekskl. indehaver og evt. medarbejdende ægtefælle.
 – For at du som ejer kan ansøge om kompensationen, skal du eje mindst. 25% og arbejde i virksomheden.
– Virksomheden skal have haft en gennemsnitlig omsætning eller B-indkomst på min. 10.000 kr. i måneden i gennemsnit.
– Virksomheden og ejer skal senest pr. 01.02.20 være registreret i henholdsvis CVR-registret og CPR-registret.
– Kompensationen på højest 23.000 kr. gælder pr. ejer, hvis der er flere, som ejer min. 25%. I tilfælde af medarbejdende ægtefælle udgør den maksimale kompensation 46.000 kr. i måneden.
– Kompensationen er skattepligtig.
– Den selvstændiges personlige indkomst må ikke overstige 800.000 kr. i 2020.

 

I øvrigt

Ansøgere uden en omsætning eller B-indkomst i en sammenlignelig periode i 2019, skal dokumentere det forventede tab for en anden relevant periode.

Udover denne kompensation findes der nogle andre kompensationsordninger. En virksomhed kan godt benytte sig af flere. Her er der øvrige kompensationsmuligheder – midlertidig lønkompensation og kompensation for faste udgifter.

Der er ikke blevet lagt op til i første omgang, at der skal indsendes dokumentation for faldende omsætning. Dog skal der indsendes tro og love erklæring.

Dog kan virksomhederne blive pålagt at benytte sig af revisorbistand, ifm. den efterfølgende dokumentation for indtægtstabet. Nedgangen i omsætning skal altså dokumenteres på et tidspunkt.

Hvis der ansøges om kompensation, men det viser sig, at omsætningen ikke er faldet med min. 30%, skal kompensationen tilbagebetales med tillæg af renter.

Ligeledes skal kompensationen tilbagebetales, hvis den selvstændige personlige indkomst overstiger 800.000 kr. i 2020.

Ansøgning

I Skanderborg Revision ApS og Oksbøl Revision ApS, vil vi gerne rådgive og besvare spørgsmål til ansøgningsprocessen. Du er velkommen til at kontakte os.

Kompensationsperioder, samt tilhørende ansøgningsfrister henviser vi til virk.dk for at finde.