Kompensation for selvstændige

Kompensation for selvstændige er en del af den nye støttepakke, som er målrettet selvstændig erhvervsdrivende. Sagt med andre ord gælder for personlig ejet virksomheder.

Ordningen er en smule kompliceret, så det kan være en god idé at tage os med på råd ift. dine muligheder.

Kompensationen dækker op til 75% af det forventede omsætningstab i perioden, ift. seneste regnskabsårs gennemsnitlige omsætning. Dog højest 23.000 kr. i måneden pr. ejer, hvis kravene overholdes.

Krav

– Virksomheden skal opleve et fald i omsætning på min. 30%, som følge af covid19/coronavirus.
– Ordningen gælder for virksomheder med op til 10 fuldtidsansatte.
 – For at du som ejer kan ansøge om kompensationen, skal du eje mindst. 25% og arbejde i virksomheden.
– Virksomheden skal have haft en gennemsnitlig omsætning eller B-indkomst på min. 10.000 kr. i måneden i gennemsnit.
– Virksomheden og ejer skal senest pr. 01.02.20 være registreret i henholdsvis CVR-registret og CPR-registret.
– Kompensationen på højest 23.000 kr. gælder pr. ejer, hvis der er flere, som ejer min. 25%. I tilfælde af medarbejdende ægtefælle udgør den maksimale kompensation 46.000 kr. i måneden.
– Kompensationen er skattepligtig.
– Kompensationen kan maksimalt gives i 3 mdr. Fra 09.03.20 til 09.06.20.
– Den selvstændiges personlige indkomst må ikke overstige 800.000 kr. i 2020.

I øvrigt

Ansøgere uden en omsætning eller B-indkomst i en sammenlignelig periode i 2019, skal dokumentere det forventede tab for en anden relevant periode.

Virksomhedsejere med mere end 10 fuldtidsansatte kan ikke benytte sig af denne kompensation. Her er der øvrige kompensationsmuligheder – midlertidig lønkompensation og kompensation for faste udgifter.

Der er ikke blevet lagt op til i første omgang, at der skal indsendes dokumentation for faldende omsætning. Dog skal der indsendes tro og love erklæring.

Dog vil virksomhederne blive pålagt at benytte sig af revisorbistand, ifm. den efterfølgende dokumentation for indtægtstabet. Nedgangen i omsætning skal altså dokumenteres på et tidspunkt.

Hvis der ansøges om kompensation, men det viser sig, at omsætningen ikke er faldet med min. 30%, skal kompensationen tilbagebetales med tillæg af renter.

Ligeledes skal kompensationen tilbagebetales, hvis den selvstændige personlige indkomst overstiger 800.000 kr. i 2020.

Ansøgning sker via virksomhedsguiden. Der vil blive åbnet for ansøgninger hurtigst muligt efter lovens vedtagelse.

Ansøgning

I Skanderborg Revision ApS, har vi udarbejdet en guide til, hvordan du ansøger. Har du spørgsmål til ansøgningsproccessn, kan du altid kontakte os. Læs mere her. 

Du kan søge her.

Spørgsmål og svar

Vi har samlet en række spørgsmål og svar i forbindelse med de 3 kompensationsordninger – kompensation til selvstændige, midlertidig lønkompensation og kompensation for faste udgifter.

Læs mere her – Kompensationsordninger svar og spørgsmål

Vi bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Læs mere