Kompensation for omsætningstab

Opdateret 20.04.20

Denne kompensation dækker omsætningstab. Der er kommet nye regler/vilkår for ordningen d. 18 april.

Kompensationen dækker op til 90% af det forventede omsætningstab i perioden, ift. seneste regnskabsårs gennemsnitlige omsætning. Dog højest 23.000 kr. i måneden pr. ejer, hvis kravene overholdes.

Krav

– Virksomheden skal opleve et fald i omsætning på min. 30%, som følge af covid19/coronavirus.
– Ordningen gælder for virksomheder med op til 25 fuldtidsansatte ekskl. indehaver og evt. medarbejdende ægtefælle.
 – For at du som ejer kan ansøge om kompensationen, skal du eje mindst. 25% og arbejde i virksomheden.
– Virksomheden skal have haft en gennemsnitlig omsætning eller B-indkomst på min. 10.000 kr. i måneden i gennemsnit.
– Virksomheden og ejer skal senest pr. 01.02.20 være registreret i henholdsvis CVR-registret og CPR-registret.
– Kompensationen på højest 23.000 kr. gælder pr. ejer, hvis der er flere, som ejer min. 25%. I tilfælde af medarbejdende ægtefælle udgør den maksimale kompensation 46.000 kr. i måneden.
– Kompensationen er skattepligtig.
– Kompensationen kan maksimalt gives fra 09.03.20 til 08.08.20. Der skal reguleres i tidligere ansøgningen hvis perioden forlænges fra 3 til 4 eller 5 måneder.
– Den selvstændiges personlige indkomst må ikke overstige 800.000 kr. i 2020.

 

I øvrigt

Ansøgere uden en omsætning eller B-indkomst i en sammenlignelig periode i 2019, skal dokumentere det forventede tab for en anden relevant periode.

Udover denne kompensation findes der nogle andre kompensationsordninger. En virksomhed kan godt benytte sig af flere. Her er der øvrige kompensationsmuligheder – midlertidig lønkompensation og kompensation for faste udgifter.

Der er ikke blevet lagt op til i første omgang, at der skal indsendes dokumentation for faldende omsætning. Dog skal der indsendes tro og love erklæring.

Dog vil virksomhederne blive pålagt at benytte sig af revisorbistand, ifm. den efterfølgende dokumentation for indtægtstabet. Nedgangen i omsætning skal altså dokumenteres på et tidspunkt.

Hvis der ansøges om kompensation, men det viser sig, at omsætningen ikke er faldet med min. 30%, skal kompensationen tilbagebetales med tillæg af renter.

Ligeledes skal kompensationen tilbagebetales, hvis den selvstændige personlige indkomst overstiger 800.000 kr. i 2020.

Ansøgning

I Skanderborg Revision ApS, har vi udarbejdet en guide til, hvordan du ansøger. Har du spørgsmål til ansøgningsproccessen, kan du altid kontakte os. Læs mere her.

Ansøgningsfrist for 9. marts til 8. juli er d. 31.08.2020
Ansøgningsfrist for 9. juli til 8. august er d. 30.09.2020