Kompensation for faste udgifter

Kompensation for faste udgifter er en del af den nye støttepakke, som er målrettet selvstændig erhvervsdrivende. Kompensationsordningen er omfattende og vil inkluderer mange virksomheder. Branche og art er uden betydning.

Virksomheder kan få kompensation fra 25% – 100% af de faste dokumenterbare udgifter i en periode, hvor omsætningen er i markant nedgang. Faste udgifter dækker over eksempelvis husleje,  renteudgifter eller kontraktbunde aftaler (leasing).

Kompensationsgraden afhænger af, hvor meget omsætning, der er mistet på grund af Covid19/Coronavirus.

– Et omsætningsfald på 80-100% giver en kompensation på 80%
– Et omsætningsfald på 60-80% giver en kompensation på 50%
– Et omsætningsfald på 40-60% giver en kompensation på 25%

Krav

Ifm. kompensationsordningen er der nogle krav. Dog gælder ordningen for alle virksomheder uanset branche.

– Virksomheden skal opleve et omsætningsfald på min. 40%.
– Kompensationen lyder på 25-80% på faste udgifter
– For virksomheder der er pålagt at have lukket er der 100% kompensation i den periode, de er pålagt lukning.
– Kompensationen dækker op til 3 mdr. og udbetales hurtigst muligt.
– I tilfælde hvor omsætningen ikke er faldet min. 40%, skal kompensationen tilbagebetales.
– Virksomheden skal med tro og love erklæring bekræfte, at omsætningen er faldet med min. 40%.
– De faste udgifter må ikke være mindre end 25.000 kr. i perioden for at få kompensation.
– Der kan maksimalt opnås en kompensation på 60 mio. kr. pr. virksomhed i perioden.

Revisorens rolle

For at modtage kompensationen skal virksomheden sende en revisorpåtegnet opgørelse med. Denne opgørelse skal vise forventet omsætningsnedgang fra 9. marts til 9. juni pga. covid19/coronavirus.

Virksomheder vil få kompensation for udgift afholdt til revisorpåtegningen!

Hvis ansøgningen om kompensation godtages, vil virksomheden få 80% af udgiften til revisorpåtegningen dækket.

Det er stadig en smule uklart, hvordan denne omsætningsnedgang skal vurderes, men vi forventer, at der kommer nogle klare retningslinjer hertil. Dog er der udmeldt, at der vil forekomme stikprøvekontrol. Ved udgangen af kompensationsperioden vil man kontrollere omsætning på baggrund af momsindberetninger. Herefter vil der være efterreguleringer, som vil svare til det reelle omsætningstab.

Kravet om revisorpåtegning er indført for at minimere svindel, samt lette den administrative del hos erhvervsstyrelsen.

Der er ikke lavet en bekendtgørelse endnu. Derfor kan der ske  ændringer, nuancer eller detaljer i den kommende bekendtgørelse, hvorfor det kan ske, at ændre på det skrevne om eksempelvis revisorpåtegningen.

Ansøgning

I Skanderborg Revision ApS, har vi udarbejdet en guide til, hvordan du ansøger. Har du spørgsmål til ansøgningsproccessn, kan du altid kontakte os. Læs mere her. 

Du kan søge her.

Spørgsmål og svar

Vi har samlet en række spørgsmål og svar i forbindelse med de 3 kompensationsordninger – kompensation til selvstændige, midlertidig lønkompensation og kompensation for faste udgifter.

Læs mere her – Kompensationsordninger svar og spørgsmål

Vi bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Læs mere