IVS og coronalån

Skattestyrelsen skriver ud om forfald af corona-lån, hvis IVS ikke omregistreres.

Brevet fra Skattestyrelsen indeholder bl.a.:

“Vi skriver til jer for at gøre opmærksom på, at jeres iværksætterselskab (IVS) skal tilbagebetale jeres rentefrie coronalån den 1. november, hvis selskabet ikke er omregistreret til et ApS i Det Centrale Virksomhedsregister senest den 29. oktober 2021.

I den forbindelse skal I være opmærksomme på, at I skal omregistrere jeres IVS hos Erhvervsstyrelsen på virk.dk senest den 15. oktober.”

Kommentar

Konklusionen er korrekt. Vær dog opmærksom på, at man ikke skal omregistrere IVS hos Erhvervsstyrelsen på virk.dk senest den 15. oktober. Man skal træffe beslutning om omregistrering senest 15. oktober. Men der er 14 dages anmeldelsesfrist, hvorfor fristen på virk.dk er 29. oktober 2021. Og sidstnævnte dato skriver Skattestyrelsen også, så der burde ikke opstå forvirring om datoerne.