Afvikling af IVS

Pr. 15.04.2019 kan der ikke stiftes flere iværksætterselskaber, men hvad sker der med de eksisterende virksomheder?

Inden for de næste 2,5 år skal IVS selskaberne omregistreres til anpartsselskaber. I tilfælde hvor virksomhederne ikke bliver omregistreret, bliver de tvangsopløst. Dog er minimumskapitallet på ApS ændret fra 50.000 kr. til 40.000 kr. Hvis minimumskapitalen ikke er til stede, må ledelsen og kapitalejerne tage en beslutning om enten at indskyde yderligere selskabskapital i kontanter via apportindskud, ved gældskonvertering eller opløsning af IVS’et.

Omregistrering

Første udmelding var, at eksisterende IVS’er frem til 15.04.2021 kunne fortsætte på selskabsformen. Denne frist er blevet udskudt til d. 15.10.2021. Herefter skal de omregistreres. Man kan ikke omregistrere et IVS direkte til et A/S eller P/S. Hvis man ikke ønsker et ApS, skal man først omregistrere til ApS, og derefter til den ønskede selskabsform.

Beslutningen om omregistreringen skal foregå på IVS’ets generalforsamling, og herefter på virk.dk. Der skal vedhæftes et referat af generalforsamlingen, tilrettede vedtægter og en vurderingsmandserklæring, som skal udarbejdes af en revisor. Det er dog muligt at undgå vurderingsmandserklæringen, hvis følgende er gældende.

  • Det seneste revideret årsregnskab skal vise en selskabskapital på min. 40.000 kr.
  • Der må ikke være modifikationer af revisors konklusioner ifm. Revisionspåtegnelsen eller erklæring om udvidet gennemgang. Populært kaldet blank påtegning.
  • Årsregnskabets balancedag ligger ikke tidligere end 5 måneder forud for vedtægtsændringerne, som følge af omregistrering.
  • Direktionen (evt. bestyrelsen, hvis sådan en haves) skal i forbindelse med omregistreringen på virk.dk, offentliggøre en ledelseserklæring. Denne skal bekræfte tilstedeværelsen af kapitalen ved beslutningstidspunktet.
  • Det reviderede årsregnskab skal være godkendt på den ordinære generalforsamling umiddelbart forud for beslutningen om omregistrering.

Det er med andre ord blandt andet et krav, at årsregnskabet skal indeholde en erklæring med revision, hvis man skal undgå vurderingsmandserklæringen. For årsregnskaber med erklæringer med assistance, review eller udvidet gennemgang er det nødvendigt at få lavet en vurderingsmandserklæring af en revisor. Vi hjælper gerne i forbindelse med omregistrering og udarbejdelse af erklæringen.

Frivillig opløsning

Den frivillige opløsning kan ske ved en betalingserklæring eller en frivillig likvidation. IVS’et skal dog have en positiv egenkapital for at kunne anvende de to førnævnte opløsningsmetoder. Ved negativ egenkapital skal selskabet opløses efter konkursreglerne.

Coronalån

Skattestyrelsen skriver ud om forfald af corona-lån, hvis IVS ikke omregistreres. Læs mere her

 

Tag os med på råd

Uanset om du står over for en omregistrering eller opløsning, hjælper vi dig gerne. Det kan være en stor udfordring at skulle dokumentere en selskabskapital på 40.000 kr. For at kunne give et realistisk bud på, om det er muligt at opnå selskabskapitalen, er det nødvendigt at kigge på de givne omstændigheder.

Det kan ske, at kapitalen kan opbygges gennem indtjening. Det kan også ske, at løsningen er en kapitalforhøjelse. Uanset er det vigtigt at få planlagt forløbet frem til 15.10.2021, så omregistreringen bliver overskuelig og realistisk. Vi hjælper dig gerne med at afklare tvivl og/eller planlægge forløbet. Kontakt os.