Indefrysning af energiudgifter

Hvad er indefrysningsordninger?

Der er blevet vedtaget indefrysningsordninger for husstande og virksomheder. Ordningerne er midlertidigt og frivillige. Det betyder, at hvis energiregningen overstiger prisloftet, er der mulighed for at tilvælge indefrysningsordningen.

Idéen med indefrysningsperioden  er, at der er en mulighed for at vælge at indefryse en del af energiregningen, hvis energiregningen når over det fastsatte prisloft. Indefrysningen skal anses som et lån. Således kan virksomheden eller husstanden afdrage på lånet til energivirksomheden over en årrække.

Indefrysningen af en del af regningen er i 12 måneder, efterfulgt af en afdragsfri periode på 12 måneder. Efter den afdragsfrie periode er det muligt at afdrage gælden over 4 år. 

Man kan indfri det indefrosne beløb på en gang. Renten for erhverv er 4,4% og 2% for privatpersoner. Man skal være opmærksom på, at nogle energiselskaber vil opkræve et administrationsgebyr. 

Hvornår træder det i kraft?

Den 1. november 2022 trådte indefrysningsordningen i kraft på el og gas. Fra d. 1. januar 2023 gælder indefrysningsordningen også på fjernvarme. 

Hvad er prisloftet?

Virksomheder og privatpersoner kan tilvælge muligheden for at indefryse dele af energiregningen, hvis denne overstiger prisloftet. 

Prisloftet er:

Gas: 5,84 kr. pr. m3

El: 0,8 kr. pr. kwh

Fjernvarme: Den del, der overstiger 1,44 kr. pr. kWh.

Ovenstående priser er alle før tariffer, afgifter og moms. Med andre ord betyder det, at hvis prisen overstiger ca. 15,45 kr. pr. m3 gas og ca. 2,18 kr. pr. kWh el, vil man kunne anvende ordningen. 

Man skal være opmærksom på, at det ikke er alle fjernvarmeselskaber, der tilbyder indefrysningsordningen. Vi henviser til, at kontakte fjernvarmeselskabet.

Hvordan tilmelder man sig?

Man tilmelder sig igennem sit eget energiselskab. Energiselskaberne er senest klar til tilmeldinger senest d. 15. november 2022. Ordningen gælder dog fra d. 1. november, uanset hvornår energiselskaberne er klar til tilmelding