Genåbning af hjælpepakker

Opdateret d. 18.01.2021

Der er på politisk hold blevet besluttet at genåbne kompensationsordninger, som vi kender dem fra foråret 2020.

Ordningen gælder fra d. 9. december 2020 til og med 17. Januar 2021. Der er udsigt til at ordningerne bliver forlænget, da de skærpede restriktioner er forlænget til d. 8. februar 2021.

Der er kommet et større fokus ift. snyd ved kompensationsordninger, og sanktionerne er blevet skærpet. I den forbindelse vil vi gerne gøre opmærksom på, at en omkostning ikke må dækkes flere gange af forskellige ordninger.

Faste omkostninger

Hjælpepakken til faste omkostninger kan søges i perioden 01.11.2020 til og med 28.02.2021, hvis virksomheden er berørt af restriktioner. Kompensationsperioden vil være afhængig af, hvilke restriktioner virksomheden er underlagt. 

Der er som nævnt tale om en genåbning af de gamle hjælpepakker fra foråret, hvorfor det kan være relevant at læse vores tidligere skriv herom. Vi henviser dog til virksomhedsguiden for opdaterede viden.

Faste omkostninger – Virksomhedsguiden

Faste omkostninger uden revisorerklæring – Virksomhedsguiden

Kompensation for omsætningstab

Hjælpepakken til omsætningstab kan søges i perioden 01.09.2020 til og med 31.01.2021, hvis virksomheden er berørt af restriktioner. Kompensationsperioden vil være afhængig af, hvilke restriktioner virksomheden er underlagt.

Der er som nævnt tale om en genåbning af de gamle hjælpepakker fra foråret, hvorfor det kan være relevant at læse vores tidligere skriv herom. Vi henviser dog til virksomhedsguiden for opdaterede viden.

Omsætningstab – Virksomhedsguiden

Lønkompensation

Hjælpepakken til lønkompensation kan søges i perioden 09.12.2020 til og med 07.02.2021, hvis virksomheden er berørt af restriktioner. 

Der er som nævnt tale om en genåbning af de gamle hjælpepakker fra foråret, hvorfor det kan være relevant at læse vores tidligere skriv herom. Vi henviser dog til virksomhedsguiden for opdaterede viden.

Virksomhedsguiden – Genåbning af lønkompensation

Virksomhedsguiden – Lønkompensation i perioden d. 09.12.20-17.01.21

Virksomhedsguiden – Lønkompensation i perioden 06.11.20-28.02.21

Slutafregning

Når man har modtaget kompensation, skal man indberette en række oplysninger til Erhvervsstyrelsen for at de kan foretage en slutafregning.

Slutafregningen beregnes ud fra faktiske forhold. Derfor kan det være nødvendigt at dokumentere omsætning, udgifter, hjemsendelsesperiode m.fl. 

Erhvervsstyrelsen vil sende information i E-boks omkring dette, og hvilken dokumentation de har brug for. Man forventer pt følgende indsendelsesfrister

Faste omkostninger d. 09.03.20-08.07.20: 31. maj 2021

Faste omkostninger midlertidig og målrettet ordning d. 09.07.20-31.01.21*: 31. oktober 2021

Faste omkostninger uden revisor: d. 19.08.20-17.01.21: 31. oktober 2021

Læs mere her. 

*Perioden forventes forlænget pga. restriktioner

Frivillig tilbagebetaling

Der kan være forskellige grunde til, at man ønsker frivilligt at tilbagebetale kompensationen. Hvis du ønsker dette, skal det ske inden du går i gang med slutafregning. Man kan frit vælge om det skal være dele eller hele kompensationen, man ønsker at tilbagebetale. 

Erhvervsstyrelsen vil anse sagen for afsluttet, hvis hele kompensationen tilbagebetales. Der vil som udgangspunkt ikke foretages yderligere sagsbehandling. Hvis der er oplysninger, som giver anledning til yderligere kontrol, kan sagen genåbnes og pålægges revision. 

Hvis du vælger at tilbagebetale dele af kompensationen vil sagsbehandlingen først være afsluttet, når Erhvervsstyrelsen har foretaget en slutafregning. Dokumentation skal fortsat indsendes omkring faktiske forhold. 

Læs mere her

Har du brug for hjælp?

Det kan være svært, som virksomhedsejer at gennemskue og holde styr på de forskellige tiltag og hjælpepakker, der er, for at afhjælpe den økonomiske situation som følge af Covid19.

Vi står klar til at rådgive og hjælpe dig bedst muligt. Der kan være mange uafklarede spørgsmål i Corona-situationen. 

Du er altid velkommen til at kontakte os.