Genåbning af hjælpepakker

Opdateret d. 13.12.2021

Hjælpepakker / kompensationsordningerne, som vi kender dem fra foråret 2020, er på politisk hold blevet besluttet, at de skal genåbnes. Læs mere her.

Vi henviser til virk.dk for det fulde overblik.

Der er kommet et større fokus ift. snyd ved kompensationsordninger, og sanktionerne er blevet skærpet. I den forbindelse vil vi gerne gøre opmærksom på, at en omkostning ikke må dækkes flere gange af forskellige ordninger.

Kompensationsordninger

Kompensationsperioden for faste omkostninger, omsætningstab og lønkompensation vil være afhængig af, hvilke restriktioner virksomheden er underlagt. 

Der er som nævnt tale om en genåbning af de gamle hjælpepakker fra foråret, hvorfor det kan være relevant at læse vores tidligere skriv om faste omkostninger, omsætningstab og lønkompensation. Vi henviser dog til virk for opdaterede viden.

Slutafregning

Når man har modtaget kompensation, skal man indberette en række oplysninger til Erhvervsstyrelsen for at de kan foretage en slutafregning.

Slutafregningen beregnes ud fra faktiske forhold. Derfor kan det være nødvendigt at dokumentere omsætning, udgifter, hjemsendelsesperiode m.fl. 

Erhvervsstyrelsen vil sende information i E-boks omkring dette, og hvilken dokumentation de har brug for. Fristen er 30. september 2021. 

Læs mere her. 

Frivillig tilbagebetaling

Der kan være forskellige grunde til, at man ønsker frivilligt at tilbagebetale kompensationen. Hvis du ønsker dette, skal det ske inden du går i gang med slutafregning. Man kan frit vælge om det skal være dele eller hele kompensationen, man ønsker at tilbagebetale. 

Erhvervsstyrelsen vil anse sagen for afsluttet, hvis hele kompensationen tilbagebetales. Der vil som udgangspunkt ikke foretages yderligere sagsbehandling. Hvis der er oplysninger, som giver anledning til yderligere kontrol, kan sagen genåbnes og pålægges revision. 

Hvis du vælger at tilbagebetale dele af kompensationen vil sagsbehandlingen først være afsluttet, når Erhvervsstyrelsen har foretaget en slutafregning. Dokumentation skal fortsat indsendes omkring faktiske forhold. Læs mere om tilbagebetaling her. 

Læs mere på virksomhedsguiden

Nyt ift. moms – momslån

Det er blevet afklaret med skatteministeriet, at de virksomheder, der gerne vil låne til momsbetalingen 01. marts 2021, ikke behøver at indbetale beløbet. 

Momsindberetningen skal stadig foretages, men indbetalingen skal ikke ske, hvis man ønsker momslånet. I løbet af af marts vil SKAT åbne for at søge om momslånet.

Momslånet skal tilbagebetales d. 1. februar 2022.

Krav for at kunne søge:

  • Må ikke være en offentlig institution
  • Må ikke være under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning.
  • Må ikke have stillet sikkerhed eller blevet pålagt at gøre det efter opkrævningsloven §11. 
  • Må ikke have en fysisk eller juridisk person med dom indenfor skatte- og afgiftssvig indenfor de seneste 10 år som ejer, den der reelt driver virksomheden, bestyrelsesmedlem, direktør eller filialbestyrer.
  • Må ikke have skiftet 50% eller mere af ejerkredsen fra d. 29. januar til og med datoen for anmodningen om lånet. Undtagelse hvis der indsendes en revisorerklæring om ejerskiftet.

Kravene skal desuden overholdes i hele låneperioden.

Godt at vide

  • Der skal betales renter fra d. 02.03.2021 frem til lånet bevilges.
  • Der kan muligvis komme et rykkergebyr i perioden, hvor lånet søges.

Ansøgning

Ansøgningsfristen er overskredet. Der kunne søges om momslån fra d. 17. marts 2021 til d. 24. april 2021.

Har du brug for hjælp?

Det kan være svært, som virksomhedsejer at gennemskue og holde styr på de forskellige tiltag og hjælpepakker, der er, for at afhjælpe den økonomiske situation som følge af Covid19.

Vi står klar til at rådgive og hjælpe dig bedst muligt. Der kan være mange uafklarede spørgsmål i Corona-situationen. 

Du er altid velkommen til at kontakte os.