GDPR og coronavirus

Du må registrere og videregive oplysninger om medarbejdere, så længe at oplysningerne ikke er konkrete og specifikke, og dermed ikke anses som helbredsoplysninger.

Du må f.eks. gerne videregive information om

  • at en medarbejder er hjemvendt fra et risikoområde
  • at en medarbejder er i hjemmekarantæne, så længe du ikke nævner årsag.
  • at en medarbejder er syg, så længe du ikke nævner årsag.

Grundet omstændighederne er det berettiget, hvis du registrere og videregiver informationer vedr. coronavirus, der anses for at være helbredsoplysninger, så længe de ikke er konkrete og specifikke.  Baggrunden for det er at kunne foretage de rette forhåndsregler.

Hvis du skal videregive informationer, er det vigtigt, at du overvejer følgende.

  • Er grunden til at registrere og dele informationen god?
  • Nødvendigheden af specifikation af oplysningerne. Kan formålet med deling af oplysninger være til stede ved at dele mindre?
  • Kan du undgå at oplyse om navn eller andre person relaterbare oplysninger?