Frister Covid-19

Som følge af Covid-19 er der en række frister at holde styr på. Det gælder først og fremmest fristerne for ansøgning om kompensation fra de forskellige hjælpepakker. Herudover er en række frister udskudt som følge af den nuværende særlige Covid-19-situation. Det gælder bl.a. indberetningsfristerne for årsrapporter og selvangivelser, betalingsfristerne for A-skat, AM-bidrag og B-skat samt indberetnings- og betalingsfristerne for moms og afgifter. 

På denne side giver vi et overblik over disse frister i forbindelse med Covid-19.

Siden er sidst opdateret d. 14. august 2020.

Frister for ansøgning om hjælpepakker

Hjælpepakker

Status og frist for ansøgning

Lønkompensation for lønmodtagere

Virksomheder, der står over for at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

Åben for ansøgning

Perioden 9. marts til 29. august

Frist: 20. september 2020

Kompensation for selvstændige

Selvstændige erhvervsdrivende med maksimalt 25 fuldtidsansatte, mindst 30 % nedgang i omsætningen og en tidligere omsætning på mindst 10 tkr. i gennemsnit pr. måned. 

Åben for ansøgning

Perioden 9. marts til og med 8. juli

Frist: 31. august 2020

Perioden 9. juli til og med 8. august

Frist: 30. september 2020

Kompensation for faste udgifter

Virksomheder, som er ramt af forbud og må lukke, vil blive kompenseret 100 % for faste udgifter, mens øvrige kan blive kompenseret 25 %, 50 % eller 80 % afhængigt af omsætningsnedgangen (hvis 35 % eller derover). 

Åben for ansøgning

Perioden 9. marts til og med 8. juli

Frist: 30. september 2020

Kompensation for aflysning af arrangementer

Kompensation for arrangører, som har måttet aflyse, udskyde eller væsentligt ændre arrangementer med over 350 deltagere i perioden 6. marts til 31. august 2020.

Åben for ansøgning

Frist: 31. december 2020

Kompensation for freelancere med både A- og B-indkomst

Freelancere med mindst 30 % nedgang i indkomsten og en tidligere indkomst på mindst 10 tkr. i gennemsnit pr. måned.

Åben for ansøgning

Perioden 9. marts til og med 8. juli

Frist: 31. august 2020

Perioden 9. juli til og med 8. august

Frist: 30. september 2020

Kompensation til rejseudbydere (Rejsegarantifonden)

Rejseselskaber kan få dækket deres omkostninger i forbindelse med aflyste rejser. Det er nu muligt at optage lån vedrørende faktiske omkostninger forbundet med annullerede/afbestilte pakkerejser for periode 3.

Åben for ansøgning

Periode 3 (1. juni til 31. august)

Frist: 22. september 2020

Kompensation til sæsonafhængige selvstændige og freelancere

Kompensationsordning til selvstændige og freelancere, hvis kerneforretning er kraftigt påvirket af forbuddet mod større arrangementer. Omsætningstabet skal være direkte relateret til leverancer til arrangementer, der er aflyst, væsentligt ændret eller udskudt som følge af Covid-19.

Åben for ansøgning

Perioden 1. maj til og med 31. august

(perioden kan kun omfatte 3 måneder)

Frist: 30. september 2020

Kompensation for virksomheder omfattet af restriktioner

Virksomheder, som er omfattet af restriktioner (fx forbud mod at holde åbent og forsamlingsforbud på over 500 personer), kan søge om kompensation for faste omkostninger i perioden 9. juli til og med den 31. august 2020.

Åben for ansøgning

Perioden 9. juli til og med 31. august 2020

Frist: 30. september 2020

Hjælpepakker på kulturområdet

Status og frist for ansøgning

Kunststøtteordning

Ordningen svarer til kompensation for selvstændige og kan udgøre op til 23.000 kr. pr. måned fra 9. marts til 8. august 2020. 

Åben for ansøgning

Frist: 8. august 2020

Kompensation til selvejende kulturinstitutioner mv.

Selvejende institutioner, organisationer mv. på kulturområdet, som i dag modtager 50 pct. eller mere i offentligt tilskud, vil kunne søge kompensation for faste omkostninger for perioden 9. marts til 8. juli 2020 samt for lønudgifter til fast personale for perioden 9. marts til 29. august 2020.

Lønkompensation

Åben for ansøgning

Frist: 20. september 2020

Faste omkostninger

Åben for ansøgning

Frist: 31. august 2020 

Kompensation til højskoler

Kompensation for op til 90 pct. af den tabte deltagerbetaling for perioden 9. marts til 8. august 2020. 

Åben for ansøgning

Frist: 8. september 2020

Kompensation til aftenskoler 

Kompensation for op til 90 pct. af den tabte deltagerbetaling for perioden 9. marts til 8. august 2020. 

Åben for ansøgning

Frist: 8. september 2020

Kompensation til folkeuniversiteter

Kompensation for op til 90 pct. af den tabte deltagerbetaling for perioden 9. marts til 8. august 2020. 

Åben for ansøgning

Frist: 8. september 2020

Kompensation til daghøjskoler

Kompensation for op til 90 pct. af den tabte deltagerbetaling for perioden 9. marts til 8. august 2020. 

Åben for ansøgning

Frist: 8. september 2020

Kompensation for medievirksomheders tab af annonceindtægter

Medievirksomheder, som oplever mindst 30 % nedgang i annonceomsætningen, kan få kompensation.

Lukket for ansøgning

Frist: 29. juni 2020

Åben for indberetning af efterregulering

Frist: 1. september 2020

Kompensation for landsindsamlinger

Kompensation for landsindsamlinger, som skulle have været afviklet i perioden 1. – 31. marts 2020.

Åben for ansøgning

Frist: 1. okt. 2020

Kompensation til lokale idræts- og spejderforeninger

Tilskud fortrinsvis til de foreninger, der er hårdest ramt af eksempelvis medlemstilbagegang og aflyste mindre arrangementer med under 500 deltagere.

Åben for ansøgning​​​​​​​

Forskellige frister

Kompensation til arrangører på kulturområdet

For arrangører på kultur- og idrætsområdet, der modtager mere end 50 % i offentligt driftstilskud, og som ikke kan modtage støtte fra de øvrige hjælpepakker.

Åben for ansøgning

Frist: 31. december 2020

Kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner

For særligt nødlidende kulturinstitutioner samt kulturinstitutioner, som falder uden for de øvrige hjælpepakker.

Åben for ansøgning

Frist: 20. november 2020

Kompensation til særligt sæsonafhængige kunstnere

Kompensationsordning til selvstændige og kunstnere, hvis kerneforretning er kraftigt påvirket af forbuddet mod større arrangementer.

Åben for ansøgning

Frist: 30. september 2020

Kompensation for produktionsomkostninger for sæsonafhængige kunstnere

Kompensation til sæsonafhængige kunstnere, der har fået aflyst arrangementer, for op til 60 % af tabte produktionsomkostninger knyttet til perioden inden d. 6. april 2020. 

Åbner for ansøgning 1. oktober 2020

Kompensation for produktionsomkostninger til kulturinstitutioner mv.

Kompensation til visse kulturinstitutioner mv., som har et indtægtstab på 100.000 kr. eller mere for perioden fra og med den 9. marts til og med den 31. august 2020.

Åben for ansøgning

Frist: 20. oktober 2020

Kompensation til sæsonbetonet scenekunst

Producenter af professionel sæsonbetonet scenekunstvirksomhed mv., der ikke modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, kan søge kompensation for tab ved aflyste eller udskudte forestillinger.

Åben for ansøgning

Frist: 1. november 2020

Kompensation til kommunale kulturinstitutioner

Kommunale kulturinstitutioner, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, kan søge om kompensation for faste omkostninger for perioden 9. marts til 8. juli 2020 samt lønkompensation for perioden 9. marts til 29. august 2020.

Lønkompensation

Åben for ansøgning

Frist: 20. september 2020

Faste omkostninger

Åben for ansøgning

Frist: 31. august 2020

Årsrapporter til Erhvervsstyrelsen (udskydelse af indberetningsfristen)

Balancedag

Oprindelig indberetningsfrist

Ny udskudt indberetningsfrist

31. oktober 2019

31. marts 2020

30. juni 2020

30. november 2019

30. april 2020

31. juli 2020

31. december 2019

31. maj 2020

31. august 2020

31. januar 2020

30. juni 2020

30. september 2020

29. februar 2020

31. juli 2020

31. oktober 2020

31. marts 2020

31. august 2020

30. november 2020

30. april 2020

30. september 2020

31. december 2020

 

Oplysningsskemaer – selvangivelser (udskydelse af indberetningsfristen)

Skatteyder

Oprindelig indberetningsfrist

Ny udskudt indberetningsfrist

Selskaber (indkomståret 2019)

31. marts 2020 eller senere

1. september 2020

Personligt ejede virksomheder

1. juli 2020

1. september 2020

Små erhvervsdrivende

(fx forældreudlejning)

1. juli 2020

1. september 2020

Almindelige lønmodtagere mv.

1. maj 2020

1. september 2020

 

A-skat og AM-bidrag (udskydelse af betalingsfristerne)

Små- og mellemstore virksomheder

Afregningsperiode

Oprindelig betalingsfrist

Ny udskudt betalingsfrist

April 2020

11. maj 2020

10. september 2020

Maj 2020

10. juni 2020

12. oktober 2020

Juni 2020

10. juli 2020

10. november 2020

Juli 2020

10. august 2020

10. august 2020 (uændret)

August 2020

10. september 2020

29. januar 2021

September 2020

12. oktober 2020

31. marts 2021

Oktober 2020

10. november 2020

31. maj 2021

 

Store virksomheder

Afregningsperiode

Oprindelig betalingsfrist

Ny udskudt betalingsfrist

April 2020

30. april 2020

31. august 2020

Maj 2020

29. maj 2020

30. september 2020

Juni 2020

30. juni 2020

30. oktober 2020

Juli 2020

31. juli 2020

31. juli 2020 (uændret)

August 2020

31. august 2020

15. januar 2021

September 2020

30. september 2020

16. marts 2021

Oktober 2020

30. oktober 2020

17. maj 2021

 

B-skat (udskydelse af betalingsfristerne)

Selvstændigt erhvervsdrivende

Afregningsperiode

Oprindelig betalingsfrist

Ny udskudt betalingsfrist

April 2020

20. april 2020

22. juni 2020

Maj 2020

20. maj 2020

21. december 2020

 

Moms (udskydelse af betalings- og indberetningsfristerne)

(Vær opmærksom på at indberetning af EU-salg uden moms ikke er blevet udskudt. Indberetning og betaling af One Stop moms er heller ikke blevet udskudt. Der skal virksomheden stadig være opmærksom på de almindelige frister).

Halvårsmoms

Afregningsperiode

Oprindelig betalings- og indberetningsfrist

Ny udskudt betalings- og indberetningsfrist

1. januar – 30. juni 2020

1. september 2020

1. marts 2021

1. juli – 31. december 2020

1. marts 2021

1. marts 2021 (uændret)

 

Kvartalsmoms

Afregningsperiode

Oprindelig betalings- og indberetningsfrist

Ny udskudt betalings- og indberetningsfrist

1. januar – 31. marts 2020

2. juni 2020

1. september 2020

1. april – 30. juni 2020

1. september 2020

1. september 2020 (uændret)

1. juli – 30. september 2020

1. december 2020

1. marts 2021

1. oktober – 31. december 2020

1. marts 2021

1. marts 2021 (uændret)

 

Månedsmoms

Afregningsperiode

Oprindelig betalings- og indberetningsfrist

Ny udskudt betalings- og indberetningsfrist

Marts 2020

27. april 2020

25. maj 2020

April 2020

25. maj 2020

25. juni 2020

Maj 2020

25. juni 2020

27. juli 2020

Juni 2020

17. august 2020

17. august 2020 (uændret)

Juli 2020

25. august 2020

9. september 2020

August 2020

25. september 2020

2. oktober 2020

 

Lønsumsafgift (udskydelse af betalings- og indberetningsfristerne)

Metode 4-virksomheder (tandlæger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, vognmænd mv.)

Afregningsperiode

Oprindelig betalings- og indberetningsfrist

Ny udskudt betalings- og indberetningsfrist

1. april – 30. juni 2020

15. juli 2020

1. september 2020

1. juli – 30. september 2020

15. oktober 2020

16. november 2020

 

 

Få gratis svar på dine spørgsmål om Covid-19