Frist revisorerklæering slutafregning lønkompensation

d. 4. november 2021

Frist for revisorerklæring på slutafregning lønkompensation forlænges til 25/11 eller 8 uger.

Når man har modtaget lønkompensation for kompensationsperioden 9. marts 2020 til 29. august 2020, skal der indsendes oplysninger til slutafregningen senest 30. september 2021. Denne blev i rykkerproceduren udsat til 30. oktober 2021.

Frist for at indsende en revisorerklæringen om lønkompensation (når denne konkret blev/bliver kræver) er forlænget og er nu fastsat til senest den 25. november 2021 eller 8 uger efter, at revisoren har fået adgang til dokumentationen.

Hvis slutafregningen er indsendt rettidigt (inden 30.9.2021), er fristen 25.11.2021. Dette svarer til 8 uger. Hvis slutafregningen er indsendt senere, er fristen for revisorerklæringen tilsvarende 8 uger efter, at revisor har fået adgang til dokumentationen.

Når virksomheden har indsendt oplysninger til slutafregningen, sender Erhvervsstyrelsen en mail revisor, med liste over arbejdsopgaver. Fristen for indsendelse af revisorerklæringen, på de 8 uger, er fra modtagelsen af denne mail.